Op basis van een luchtfoto-onderzoek blijken in de gemeente Teylingen ca. 200 daken asbestverdacht. Door weersinvloeden kunnen deze asbestdaken verweren waardoor asbestvezels loslaten en samen met het regenwater in de omliggende bodem verdwijnen. Dit kan leiden tot een bodemverontreiniging en was voor de gemeente Teylingen de reden om een onderzoek hiernaar te laten uitvoeren.

Onderzoeksplan asbestdaken en bodemvervuiling

IDDS beschikt over specialisten op het gebeid van asbest in gebouwen en asbest in bodem en heeft voor de gemeente Teylingen een een uniek en integraal onderzoeksplan opgesteld. Hiermee kan een kwalitatieve en representatieve risicobeoordeling op basis van een gedegen onderzoek worden uitgevoerd. Het bijzondere aan dit onderzoek is daarnaast de gezamenlijke aanpak met de gemeente.

Van bodemrisico tot bodemonderzoek

De eigenaren zijn door de gemeente aangeschreven en verzocht om een vragenlijst in te vullen en te retourneren of online in te vullen. Ook zijn door de gemeente diverse locaties bezocht waarbij de fysieke eigenschappen van het dak zijn vastgelegd. Hieruit is een selectie gemaakt van gebouwen die nader onderzocht dienen te worden. De specialisten van IDDS voeren deze onderzoeken uit en beoordelen de technische staat van de daken in relatie tot het potentieel bodemrisico, waarna vervolgens een bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Op basis van de verkregen inzichten wordt de risicobeoordeling afgerond. Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van een bodemverontreiniging dan zal de gemeente met de betreffende eigenaar in gesprek gaan om tot een passende oplossing te komen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bodemrisico’s, bodemonderzoek of asbestonderzoek door IDDS? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.