Visie/Missie

IDDS heeft de kennis en ervaring in huis om alle fasen binnen een gebieds- of locatieontwikkeling te begeleiden. Een gedreven team van ruim 70 professionals kan u adviseren binnen zowel integrale projecten als afzonderlijke onderzoeken.

Visie

IDDS voorziet een spanningsveld tussen ruimtelijke inrichting en demografische ontwikkelingen. Voor de ruimtebehoeften in landelijk en stedelijk gebied wordt meer en meer teruggevallen op veranderingen van bestaande bedrijfsterreinen en stads- en dorpskernen. Veranderingen in het gebruik van locaties vragen om inventieve, haalbare, duurzame en circulaire oplossingen op het gebied van ruimte, milieu en grondstoffen.

Missie

Integrale expertise en ambitie zijn onze kracht. IDDS initieert en realiseert inventieve en haalbare oplossingen voor haar opdrachtgevers, waarbij het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving een cruciale rol speelt. Het optimaal inzetten van de noodzakelijke disciplines, communicatie en omgevingsmanagement maakt het verschil. Het vinden van de beste oplossing is en blijft onze missie!