Waterbeheer

Waterprojecten en wateronderzoek variëren van het opstellen van bemalingsadviezen, het aanvragen van grondwateronttrekkingsvergunningen, het uitvoeren van drainageberekeningen voor agrarisch land tot aan het uitvoeren van de watertoets voor nieuwbouwprojecten. Door jarenlange ervaring en uitgebreide kennis is IDDS in staat om u in het gehele traject met onderzoek en advies te ondersteunen. Zo voorkomen we voor u onverwachte kosten en vertragingen.

Geohydrologische advisering

Bij vele (nieuw)bouwprojecten speelt de grondwaterstand een belangrijke rol. Onze geohydrologische adviseurs zijn in staat op de meest voorkomende  grondwaterproblemen voor u op te lossen binnen de contouren van de Waterwet. De adviseurs van IDDS kunnen, veelal door gebruikmaking van  grondwatermodel MicroFEM, advies uitbrengen over bijvoorbeeld bouwputbemalingen, het tegengaan van het opbarsten van putbodems en grondwateronttrekkingsvergunningen aanvragen. Ook het controleren van de effecten van bronnering op de directe omgeving kunnen onze professionals desgewenst voor u verzorgen.

Geohydrologische advisering

Watertoets

De watertoets is een door de overheid verplichte berekening van de impact van een nieuwbouwproject op het bestaande watersysteem. Wanneer een project bodemverharding vereist, bijvoorbeeld voor bebouwing of asfaltering, verandert de natuurlijke afwatering. Als uitvloeisel van de watertoets moet dan vaak  nieuwe waterberging worden gecreëerd.
IDDS berekent de natuurlijke wateropname van de bodem, het benodigde wateroppervlak, de pompen (soort, capaciteit en aantal) en eventuele lozingen. Hierop wordt advies uitgebracht en controleren onze mensen desgewenst zowel de uitvoering als de resultaten van de uitgevoerde aanpassingen aan het watersysteem.

WatertoetsMeer dan alleen waterprojecten en wateronderzoek

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in water vindt u op deze pagina onze verdere brede expertise en diensverlening.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over water gerelateerd advies en begeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht