Ketensamenwerking: samen behalen we optimaal resultaat!

Bouwen aan vertrouwen tussen de opdrachtgever, bouwaannemer, leveranciers en adviseurs is een must voor een geslaagd bouwproject! IDDS kan u als een van uw partners in de bouwketen van dienst zijn met haar kennis en ervaring in zowel de initatieffase als tijdens het bouwproces.

Gezamenlijk met alle bouwpartners naar het beoogde doel: het realiseren van uw mooie project!

Onze RO specialisten denken vroegtijdig mee met opdrachtgevers, ontwikkelaars en bouwers. Het luisteren naar de vraag van de opdrachtgever is daarbij een must. Wat is nu de daadwerkelijke vraag en past die binnen de randvoorwaarden die op tafel liggen? Tijd, budget en kwaliteit moeten in de juiste verhouding tot elkaar staan.
Eisen vanuit wetgeving moeten gedurende het proces geborgd zijn en blijven ook als zich, soms op heel korte termijn, beleidswijzigingen aandienen. Denk maar aan de PFAS– en stikstofregelgeving. IDDS zet dan meteen haar ervaren specialisten in om in bouwteamverband kennis te delen, kansen en mogelijkheden te bepalen met de andere ketenpartners en daarmee de voortgang in het bouwproces te behouden!

In bouwteamverband worden oplossingen gevonden die haalbaar zijn binnen de gestelde randvoorwaarden. Juist door iedere partij als volwaardige partner te zien en naar elkaar te luisteren worden realistische planningen opgesteld en behaald, faalkosten geminimaliseerd en zijn kwaliteit en veiligheid doorlopend in beeld.

Samenwerken en leren van elkaar geeft energie aan onze specialisten en procesmanagers en aan uw project. Optimale ketensamenwerking. Dat doen we niet alleen bij lopende projecten. Ook daarbuiten wordt met ketenpartners gewerkt aan vernieuwende oplossingen, innovatieve technieken en kennisopbouw. Integrale kennis over onze disciplines delen we vrijblijvend met samenwerkingspartners en op bredere basis in ons netwerk. Als het even kan verbinden we daarbij bedrijfsleven, overheid en toekomstig talent. Dat kweekt gezamenlijk bewustzijn op het gebied van bijvoorbeeld circulair slopen, veilige en duurzame ontwikkeling van verontreinigde locaties en energiebewuste ontwikkelingen.

Wilt u samenwerken en/of kennis delen? Neem dan contact met ons op!

    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht