Ecologie

IDDS voert ecologisch onderzoek uit voor veranderingen in het bestemmingsplan. Dit flora- en faunaonderzoek is te gebruiken voor bijvoorbeeld de Flora- en faunawet, nieuwbouw en natuurbeheer. De IDDS-ecologen voeren dit ecologische onderzoek uit.

Ecologisch onderzoek en ecologisch advies

Wanneer op uw perceel ecologisch onderzoek vereist is, onderzoeken wij of er bijzondere organismen leven. De vraag is wat de gevolgen voor de beschermde planten zijn op het moment dat er in het ecologische systeem wordt ingegrepen.

De ecologen onderzoeken of deze organismen zich kunnen verplaatsen, hoe groot hun populatie is en welke elementen exact invloed op hun bestaan hebben. Vervolgens brengen we een ecologisch advies aan uit over de te nemen vervolgstappen voor uw gebiedsontwikkeling.

Ecologische quickscan flora en fauna

Bij IDDS helpen wij u graag snel. Met onze ecologische quickscan geven wij snel inzicht in de status van de flora en fauna op uw project. Onze ecologische quickscan (ook wel flora en fauna quickscan) neemt de volgende stappen:

  1. Literatuurstudie
  2. Veldbezoek door ecoloog
  3. Ingreep
  4. Effecten schatting
  5. Toetsing aan de Wet natuurbescherming
  6. Conclusie en aanbevelingen

Vraag direct een ecologische quickscan aan >

Meer dan alleen flora en fauna onderzoek

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieurs- en ecologisch adviesbureau voor ruimte & ontwikkeling. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van de ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in ecologisch onderzoek (flora en fauna advies) werken wij veel aan milieu, bodemonderzoek en historisch onderzoek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden op het gebied van ecologie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht

Uw telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

Uw bericht