Cultuurtechniek

Cultuurtechniek is de techniek welke zich richt op het in cultuur brengen en houden van een landschap of terrein. De cultuurtechnische adviseurs van IDDS onderzoeken de eigenschappen van de bodem en wat er veranderd moet worden om het geschikt te maken voor het beoogde doel. Wij begeleiden cultuurtechnische projecten en adviseren u over de mogelijkheden.

Ontwatering, verkaveling, waterbeheersing of grondverbetering

Alle aspecten van cultuurtechnische projecten starten met een onderzoek van de bodem en het in kaart brengen van bodemeigenschappen. Wij maken een rapport op met eisen waaraan de grond moet voldoen. Vervolgens adviseren wij u over de vervolgstappen, waarbij ontwatering, verkaveling of waterbeheersing een van de onderdelen kan zijn.

Onafhankelijk adviseur cultuurtechniek en civiele techniek

Bodemveranderingen realiseren wij niet zelf. Als onafhankelijk adviseur willen wij belangenverstrengeling voorkomen. Wel adviseren wij u in offerte aanvragen voor grondbedrijven, wegenbouw en waterbouw. Door onze expertise krijgt u de beste kwaliteit tegen de meest gunstige prijs. Wij voeren het cultuurtechnisch onderzoek uit, adviseren over de te nemen stappen, begeleiden deze en controleren de resultaten.

Projectleider of toezichthouder

Voor uw project kan IDDS de rol als projectleider of toezichthouder op zich nemen. Onze projectleiders hebben veel kennis van grondverzet, civiele techniek, bodemonderzoek en grondverbetering. Projecten groot of klein. Wij geven een passend advies of zorgen ter plaatse voor een goede uitvoering. Bel voor meer informatie de cultuurtechniek experts van IDDS: 071-4028586.

Cultuurtechniek en meer onderzoek & advies

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair onderzoeks- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in cultuurtechniek werken wij veel aan milieu, bodemonderzoek en ecologisch onderzoek (flora en fauna advies).

Nieuwsgierig? Vul het contactformulier in

    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht