Privacy Policy

IDDS Privacy Statement en Cookie Statement

Deze website wordt beheerd door IDDS Groep B.V.

Contactgegevens: ’s-Gravendijckseweg 35-37, 2201 CZ Noordwijk

IDDS conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Deze statement geldt voor onze gehele organisatie: het geldt voor een bezoek aan een van onze websites, aanvragen van offertes, verstrekken van opdrachten, leveren van diensten of goederen aan onze organisatie, de aanmelding voor onze nieuwsbrief of anderszins.

Uw gegevens:

De door u aan IDDS verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer en dergelijke) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, leveren van diensten, toezenden van o.a.  rapportages, inkoop van producten ten behoeve van onze dienstverlening, het verzenden van onze nieuwsbrieven of andere diensten waarom u specifiek verzoekt. 

In het kader van het uitvoeren van de opdracht kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te gebruiken en op te slaan.

De door u beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Delen gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Statement worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners (zo krijgt onze accountant inzicht in onze facturen), zij mogen uw gegevens echter niet voor andere doeleinden gebruiken.

Beveiliging van uw gegevens:

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze systemen te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze systemen te beschermen. IDDS streeft ernaar om uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken op te slaan en te verzenden. Desalniettemin zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

Nieuwsbrief

Voor onze nieuwsbrief kunt u zich persoonlijk aanmelden en indien u deze niet meer wenst te ontvangen dan kunt u zich uitschrijven voor de betreffende nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp. Hiertoe worden uw persoonsgegevens die benodigd zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief (naam, emailadres en aanspreekvorm) gedeeld met MailChimp.

Na het uitschrijven van onze nieuwsbrief worden uw contactgegevens uit de mailinglist verwijderd.

Contactformulier Website

De benodigde gegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Indien dit contact niet resulteert in een opdracht, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw wensen, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld.

Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder geode werking van deze website.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google Analytics, een webanalyseservice. Google Analytics gebruikt cookies. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken en de informatie door IDDS en haar verwerkers op de wijze en voor de doeleinden zoals hier boven omschreven.

Inzicht in uw gegevens

U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die IDDS over u heeft. Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen. U kunt eveneens de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met IDDS via het contact formulier. 

Bewaartermijn

Wanneer u de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Wijzigingen Privacy en Cookie Statement

Als gevolg van mogelijke wetswijzigingen, jurisprudentie en de steeds veranderende aard van technologie, is ons privacy beleid onderhevig aan wijzigingen. IDDS behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement. Het verdient de aanbeveling om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.