Locatiescan

Een speciaal product is onze locatiescan. De locatiescan is voor initiatiefnemers die een locatie willen herontwikkelen en vooraf de relevante kansen en risico’s in kaart willen brengen om de haalbaarheid van de ontwikkeling te kunnen bepalen.

Bij ontwikkelingsprojecten komt het helaas vaak voor dat kostbare aspecten over het hoofd worden gezien en hiermee de haalbaarheid van het project wordt ondermijnd, met alle financiële gevolgen van dien. Te denken valt aan onvoorziene bodemverontreiniging, archeologie, politieke- en maatschappelijke factoren, bijzondere nutsvoorzieningen, beleidsmatige- en ruimtelijke aspecten, etc. Wij willen u in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de relevante kansen en bedreigingen bij voorgenomen herontwikkelingen en doen dit door al onze kennisgebieden te combineren. Het resultaat van de scan is een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van uw project en inzicht in de te nemen vervolgstappen. Uiteraard wordt de diepgang en investering in de scan vooraf met u afgestemd, waardoor het mogelijk is om zowel op quick scan als uitgebreid niveau een scan uit te voeren.

De volgende werkzaamheden worden voor de scan uitgevoerd:

 • Screening van de locatie, inclusief locatiebezoek en digitale locatiecheck met onze GIS-applicaties (zoals zichtbaar in onderstaande video)
 • Gesprek met u als opdrachtgever (aan de hand van aangeleverde vragenlijst)
 • Checken van beschikbare bronnen
 • Benoemen van sectorale onderzoeken
 • Juridische check (vigerend bestemmingsplan, vergunningen)
 • Financiële verkenning
 • Aangeven doorlooptijden procedures

Risicomanagement

Om de financiële risico’s die uit de financiële verkenning naar voren zijn gekomen nader te kunnen onderbouwen, kunnen wij de risicoinventarisatie verder uitwerken. Met een expertteam waarin de relevante kennisgebieden zijn vertegenwoordigd, worden de risico’s nader onderzocht. Er worden op basis van de beschikbare projectgegevens bandbreedtes benoemd waarbinnen de risico’s zich financieel bevinden. Na eventueel nader onderzoek kan het gehele risicoprofiel nog statistisch worden doorgerekend. Hiermee ontstaan inzichten in de impact die individuele risico’s hebben op het gehele risicoprofiel. Met de rapportage en presentatie kan de opdrachtgever een weloverwogen beslissing nemen over de haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling.

Wilt u een locatiescan laten uitvoeren of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht