MVO beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen onze organisatie vinden wij het belangrijk om onze bijdrage aan de maatschappij om ons heen te leveren. Dat doen wij onder andere met ons social return beleid, CO2-beleid, sponsoring en opleidingsbeleid. Maar bovenal door goed samen te werken en te luisteren naar met de mensen om ons heen.

Social Return

Naast leerlingen / stagiaires heeft IDDS ook collega’s in dienst die:
– nieuw op de arbeidsmarkt zijn;
– langdurig werkloos zijn geweest;
– afkomstig zijn uit het buitenland;
– zwanger waren ten tijde van in dienst treding.

Daarnaast lenen de milieukundige (veld)onderzoeken die IDDS uitvoert zich goed voor de inzet van mensen zonder opleiding. Dit geldt voornamelijk voor onze veldmedewerkers. Mensen met een serieuze instelling wordt door IDDS de kans geboden zich te ontwikkelen, ervaring op te doen en bij gebleken geschiktheid verder op te leiden en erkenningen/certificeringen te behalen. Afhankelijk van de ontwikkeling zijn of blijven medewerkers werkzaam als assistent of gaan zelfstandig aan de slag met verantwoordelijkheid. 

Sponsoring / sport

IDDS sponsort zowel lokale voetbalvereniging Ter Leede, VV Noordwijk, basketbalvereniging Grasshoppers en VVSB, als ook een aantal jaarlijks wisselende specifieke doelen of initiatieven die ons netwerk of onze collega’s raken in de zakelijke of privésfeer.

Ook zijn onze collega’s regelmatig te zien bij lokale sportevenementen, zoals bijvoorbeeld de Leidse Singelloop voor diverse goede doelen. Daarbij gaan sportiviteit en sponsoring hand in hand.

Klik hier voor meer informatie over sponsoring. 

Opleidingsbeleid / lesgeven

Naast het bieden van stage- en afstudeerplaatsen op diverse niveaus, zijn wij ook actief betrokken door mee te werken aan lokale initiatieven die de jeugd inzicht verschaffen in onze werkzaamheden en al vroeg de interesse te wekken bij (jonge) leerlingen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Kortom landelijk ondernemend en lokaal betrokken!