Juridische ondersteuning

Door dagelijks bezig te zijn met onze kennisgebieden hebben wij ook dagelijks te maken met de wet- en regelgeving hieromtrent. Hierdoor hebben onze specialisten een gedegen kennis van deze wet- en regelgeving. Te denken valt hierbij aan de Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en de Wabo. Onze generalisten hebben een goede basiskennis van de verwevenheid van deze wetgeving. Onder andere kan hierdoor worden geadviseerd in een efficiënte aanpak omtrent procedures en proceduretermijnen.

Wij kunnen u bijstaan met juridisch advies en ondersteuning bij juridische geschillen (te denken valt aan bezwaar- en beroepsprocedures). Indien het nodig en/of wenselijk wordt geacht kan tevens worden geschakeld met gespecialiseerde juristen.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht