Milieu en bodemonderzoek

Wij zijn een bodemonderzoekbedrijf met extra kennis en expertise in historisch bodemonderzoek, bodemsanering en ecologisch onderzoek. Wanneer is bodemonderzoek nodig? Meestal volgt een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem bij een herinrichting van een gebied of locatie. 

Voor bodemonderzoek, grondonderzoek of milieukundig onderzoek staat IDDS bekend als dé partij met technische en beleidsmatige kennis op het gebied van:

 • Woningwet (bouwvergunningen)
 • Wet milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Wetgeving omtrent ruimtelijke ordening.

Verkennend bodemonderzoek

Met verkennend bodemonderzoek doen wij oriënterend onderzoek tot nadere onderzoeken. IDDS kan hierin aanzienlijke voordelen voor u behalen. Aan de hand van gericht historisch vooronderzoek, monstername en analyses onderzoeken wij de bodemkwaliteit en of de bodem al dan niet is verontreinigd.

Bodemverontreiniging en saneringsoplossingen

Bij bodemverontreiniging stellen wij het soort verontreiniging vast, onderzoeken wij hoe ver het zich heeft verspreid en in hoeverre het een bedreiging vormt voor mens en omgeving. Afhankelijk van de ernst van de verontreiniging en de toekomstplannen van de locatie, moet de bodemproblematiek binnen een bepaald tijdsbestek worden aangepakt. Wij brengen u een gericht advies uit over de meest geschikte saneringsoplossing, waarbij tijd en geld belangrijke wegingsfactoren zijn.

Bodemonderzoek

Kosten en advies

De kosten voor (verkennend) bodemonderzoek zijn afhankelijk van uw project en locatie. Graag sturen wij u een offerte voor grondonderzoek of bodemonderzoek met een advies voor eventuele vervolgstappen die belangrijk zijn om te nemen.

Fasen bodemsanering

Bij het uitvoeren van een bodemsanering krijgt u te maken met drie fasen waarin wij u van dienst kunnen zijn.

 1. Voorbereidingsfase: Afweging van saneringsmethodieken, de planvorming, het verzorgen van vergunningen en aanbesteding bij saneringsbedrijven.
 2. Uitvoeringsfase: In de uitvoeringsfase nemen we onder andere de milieukundige begeleiding en directievoering op ons.
 3. Nazorgfase: In de laatste fase ronden wij de sanering af en evalueren deze zodat u verzekerd bent van kwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels opgenomen met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond en baggerspecie. We staan u bij met deskundig advies op werkzaamheden die aan dit besluit zijn gerelateerd. Denk hierbij aan grote grondverzetswerkzaamheden of reconstructies van wegen.

Onze werkzaamheden met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit:

 • Kwaliteitskeuringen
 • Projectbegeleiding bij toepassing van bouwstoffen
 • Projectbegeleiding bij vrijkomen van materialen

Veldwerk bij bodemonderzoek

Voor veldwerkzaamheden werken we nauw samen met het gecertificeerde monsternemingsbedrijf VeldXpert. Voor het chemisch onderzoek wordt samengewerkt met gecertificeerde laboratoria. En waar mogelijk maken wij uiteraard gebruik van moderne digitale meettechnieken. In verband met de actuele problematiek met de duizendknoop nemen we ook deze invasieve plantsoort mee in onze bodemonderzoeken. Hierover leest u alles op onze speciale duizendknoop-pagina

Meer dan alleen milieu- en bodemonderzoek

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in bodemonderzoek, werken wij veel aan bouwmanagement, ecologisch onderzoek en asbestonderzoek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bodemonderzoek, bodemsaneringen of het Besluit bodemkwaliteit? Vul hier uw gegevens in:

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht

   

  IDDS. Voor milieu en bodemonderzoek.