Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden IDDS Groep

De algemene voorwaarden van de IDDS Groep bestaan uit:

  • het geheel van de hieronder gedefinieerde DNR 2011, Eerste herziening juli 2013, behoudens en voor zover daarvan in de specifieke voorwaarden wordt afgeweken, en de specifieke voorwaarden IDDS Groep, versie 01-10-2018 (zie onderstaande download 1);
  • DNR 2011: “De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, Eerste herziening juli 2013”, welke is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013 onder nummer 56/2013, hierna “de DNR 2011” (zie onderstaande download 2).

Specifieke voorwaarden IDDS Groep

 

 

 

 

 

De Nieuwe Regeling 2011 / DNR2011