Infra

Herinrichting van een locatie

Elke realisatie of herinrichting van een locatie is uniek. Bovengronds of ondergronds, ieder project kent eigen uitdagingen die om maatwerk vragen. Ons team van deskundigen kent de ins en outs omtrent gemeentelijke vergunningseisen, die bepalend zijn in de voortgang van uw (her)inrichtingsproject.

IDDS Infra zorgt bij de inrichting van de openbare ruimte voor:

  • Projectmanagement;
  • Ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur;
  • Opstellen RAW bestekken;
  • Budgetramingen;
  • Begeleiding aanbestedingstrajecten;
  • Toezicht en directievoering.

Een RAW bestek opstellen

Met kennis van groen, flora- en fauna en water, stellen onze RAW bestek schrijvers een bestek op dat aansluit op de wensen van uw project én die van de ruimtelijke ordening. Al vanaf de initiatiefase van uw project sluiten wij aan.

Door in deze beginfase mee te denken over de uit te voeren werkzaamheden zetten we in een vroeg stadium mogelijke risico’s om in kansen. In de ontwerpfase adviseren wij u in de uitvoerbaarheid en uitvoeringsmethode die het beste past bij uw project. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan het ontwerp, de planning en natuurlijk het budget. In nauw overleg zetten we voor u een heldere projectbeschrijving op papier, waar geschikte aannemers op kunnen inschrijven. We beoordelen de ingediende offertes en voorzien u met onze expertise van een gefundeerd gunningsadvies.

Toezicht bij uitvoering gebiedsontwikkeling of project

Tijdens de uitvoering van een project of gebiedsontwikkeling controleren we of de aannemer zich aan de plannen en voorschriften houdt, zijn werkzaamheden volgens planning verlopen en of hij de juiste materialen toepast. Ook checken we de verrekenstaten en zorgen ervoor dat de geldstromen juist verlopen.

IDDS Infra verzekert dat alle beoogde resultaten zijn geboekt, als het even kan boven verwachting!

Meer dan herinrichting van een locaties alleen

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen voor gebiedsontwikkeling, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in herinrichting van locaties (infra) werken wij veel aan milieu, bouwprojecten en ecologische onderzoeken.

IDDS INFRA experts staan u graag te woord

Naam (verplicht)

E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

Uw bericht