Geschiedenis

Periode ’88-’04

IDDS (Industrial Design and Development Services) wordt in 1988 opgericht als petrochemisch adviesbureau met als specialisme het ontwerp van pijpleidingen voor het vervoer van chemicaliën en vloeistoffen. IDDS berekent hoe groot de diameter van een leiding moet worden, welke druk er op moet komen te staan en waar de koppelstukken en pompen geplaatst moeten worden. De tekeningen die worden gemaakt voor pijpdesign, kunnen als basis dienen voor de tekeningen die nodig zijn voor de aanvraag van een Hinderwetvergunning (de huidige omgevingsvergunning). Steeds regelmatiger krijgt IDDS dan ook de vraag om ook die tekeningen te vervaardigen. Tot de Hinderwetvergunning behoren ook de aspecten bodem, geluid en lucht en dus neemt IDDS ook die kwaliteiten in haar pakket op. De laatste petrochemist verlaat in 1997 het bedrijf en IDDS ontwikkelt zich tot een bureau dat gespecialiseerd is in milieukundig bodemonderzoek, bodemsaneringen en milieuvergunningen.

Periode ’04 -’10

Dankzij intensief contact met de verschillende opdrachtgevers groeit het besef binnen IDDS dat er behoefte is aan meer dan alleen advies op het gebied van milieu. Ook op het terrein van archeologie, infratechniek en bouwrealisatie willen opdrachtgevers worden geadviseerd. Dit doet de directie van IDDS besluiten om te investeren in deze kennisgebieden, waardoor men voor de totale locatieontwikkeling terecht kan bij IDDS. IDDS (milieu/archeologie), Bocom Infra (infratechniek) en Bocom Projectadvisering (bouwmanagement) worden vanaf 2004 verenigd. In de jaren die daarop volgen, groeit het bedrijf uit tot een multidisciplinair adviesbureau dat gericht is op locatieontwikkeling, waarbij één integraal advies wordt gegeven en waarbij elke opdrachtgever één aanspreekpunt krijgt.

Heden

In 2011 besluit de directie om als één bedrijf verder te gaan, onder de reeds bekende naam IDDS. Hiermee blijft IDDS het vertrouwde bureau voor een klantgerichte aanpak waarbij kwaliteit door synergie gewaarborgd wordt!

Het IDDS logo: “the beauty of connecting”

Aangezien IDDS naar buiten treedt met totaalprojecten, combinatieprojecten en kennisgebieden is gekozen voor een logo dat al deze elementen verenigt. Elk los vierkant van het logo staat voor een kennisgebied. Elk vierkant staat zodoende voor een aparte discipline met een eigen historie, expertise en werkwijze. Sommige vierkanten staan direct of indirect met elkaar in verbinding of overlappen elkaar. Deze connectie staat voor de combinatieprojecten. Alle kennisgebieden en combinaties samen vormen het hele logo en staan voor de meest krachtige uiting van IDDS: het totaalproject. Hierbij geldt: het geheel is meer dan de som der delen. Voor de kleurstelling van het logo is gekozen voor ‘petrol blue’, een verwijzing naar de activiteiten uit de beginjaren van IDDS in de petrochemie.