Asbest

IDDS heeft als totaal dienstverlener voor bouwmanagement en sloopmanagement ook de expertise voor asbestonderzoek en asbestadvies in huis. IDDS begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in het totale proces van asbestinventarisatie, het opstellen van beheersplannen, ontwikkelen en vastleggen van beleid tot en met het voorbereiden en begeleiden van asbestsaneringen. Onze adviezen en rapportages zijn helder en overzichtelijk en gericht op het vastleggen en beheersen van de gezondheid-, milieu- en kostenrisico’s die gepaard gaan met de aanwezigheid van asbest.

Dienstverlening

IDDS ontzorgt u bij aantreffen van asbest met de volgende diensten:

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Voor verbouwingen of (totaal)slopen van gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, geldt dat een asbestinventarisatierapport moet worden opgesteld. IDDS is gecertificeerd voor het inventariseren van asbest in objecten en gebouwen. We voeren asbestinventarisaties uit conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. De medewerkers van IDDS hebben ervaring met het inventariseren van:

 • Utiliteitsgebouwen:
 • Industrie
 • Schepen
 • Woningen

 
We schrijven de rapportages  helder en overzichtelijk voor zowel de opdrachtgever, asbestsaneerder en het bevoegd gezag. Het uitgangspunt is dat duidelijk en herleidbaar wordt weergeven waar zich in een onderzocht object of bouwwerk het asbest bevind. Ook is het onder de vigerende wetgeving van belang om uit de rapportage te begrijpen wat er nu wel en wat niet is onderzocht. De adviezen zijn duidelijk opgesteld en leiden tot een veilige situatie met betrekking tot asbest.

Begeleiding asbestsanering

Begeleiding asbestsanering

Het saneren van asbest is in Nederland gereguleerd met de nodige wet- en regelgeving. De ervaring leert echter dat hiermee het succes van een asbestsaneringsproject niet is gegarandeerd. Van invloed op het succes van een saneringsproject zijn namelijk ook  de uitgangspunten van de opdrachtgever, de wensen van de gebruiker van een pand, de geschiktheid van het inventarisatierapport, het trackrecord van de uitvoerende partij, het bevoegd gezag, de omwonenden, etc. De totaal aanpak van IDDS is erop gericht dat, zoveel als mogelijk, rekening gehouden wordt met de belangen van alle stakeholders, ten einde het project soepel te laten verlopen.

In het voortraject krijgt dit vorm door het opstellen van een gedegen bestek. Wij hebben hier een bewezen eigen format voor ontwikkeld en eventueel kan ook een STABU of RAW bestek worden geleverd. Met een goed opgesteld bestek worden onvolkomenheden in de uitvoering zoveel als mogelijk voorkomen. Risico’s voor de planning en het budget zijn hiermee beheerst. Op basis van het bestek wordt een directieraming opgesteld ten behoeve van het projectbudget. IDDS maakt ook kostenramingen op basis van (aangeleverde) asbestinventarisaties in voorbereiding op bijvoorbeeld vastgoed transacties of projectvoorbereiding.

Tijdens de uitvoering faciliteert IDDS in de directievoering en het toezicht op het project. Onze ervaring is dat naast het technisch managen van een project, een directe en open communicatie leidt tot de mooiste resultaten. Vaak vind een asbestsaneringsproject plaats in combinatie met een (gedeeltelijke) sloop. Het project wordt dan in samenwerking met de sloopmanagers van IDDS voorbereid en begeleid. Hierbij ligt de nadruk op circulariteit en hergebruik van vrijkomende materialen.

Opstellen van asbestbeheersplannen

Opstellen van asbestbeheersplannen

Volgend op de asbestinventarisatie wordt er vaak overgegaan op een asbestsanering. In de gevallen dat geen, of alleen een gedeeltelijke asbestsanering wordt uitgevoerd, volgt een situatie waarin het resterende asbest beheerst en beheert moet worden. Om hier op een goede wijze vorm aan te geven maken we afspraken en stellen we procedures op. Deze leggen we vast in een robuust asbestbeheersplan.

IDDS beschikt over de kennis en ervaring om de procedures en afspraken adequaat en pragmatisch te formuleren in een robuust asbestbeheersplan. IDDS begeleidt vervolgens het implementatieproces ten einde het beheersplan optimaal te laten functioneren.

Opstellen van asbestbeleid (woningcorporaties en vastgoedeigenaren) en strategisch advies

Opstellen van asbestbeleid (woningcorporaties en vastgoedeigenaren) en strategisch advies

Voor grote vastgoedeigenaren, zoals woningcorporaties en institutionele beleggers, is het van belang een beleid te voeren dat erop is gericht de gezondheid-, milieu- en kostenrisico’s die gepaard gaan met de aanwezigheid van asbest in de vastgoedportefeuille, te beheren en beheersen. Met een robuust beleid worden asbestcalamiteiten voorkomen. Hiermee worden gezondheid-, milieu- en imagorisico’s beheerst. De financiële consequenties van de aanwezigheid van asbest in de vastgoedportefeuille maken we inzichtelijk gemaakt en vertalen we naar een MOB of projectraming.
IDDS ondersteunt bij de totstandkoming van het beleid. Op basis van de ruime ervaring die is opgedaan met eerdere trajecten, faciliteert IDDS bij het vastleggen en implementeren van het asbestbeleid.

Arbitrage & contra-expertise

Arbitrage & contra-expertise

Helaas komt het voor dat partijen verschillen over inzichten met asbest als onderwerp. IDDS treed in voorkomende gevallen op als (onafhankelijk) deskundige. Zowel technisch inhoudelijk als op juridisch vlak staat IDDS opdrachtgevers bij met pragmatische adviezen. Het uitgangspunt hierbij is om te komen tot een oplossing waarin de betrokken partijen zich kunnen vinden. Bij twijfel over uitgebrachte rapportages van derden, verricht IDDS in opdracht een contra-expertise. Dit onderzoek leidt tot een helder en overzichtelijk rapport over de beoordeelde situatie.

Verrichten van risicobeoordelingen conform NEN2991:2015

Verrichten van risicobeoordelingen conform NEN2991:2015

Voor bouwwerken, constructies of objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, wordt in voorkomende gevallen, een Lucht- en Risicobeoordeling van de asbestconcentraties verricht. Dit onderzoek verrichten wij periodiek om vast te stellen wat de asbestconcentraties in de binnenlucht zijn. Verder beoordelen we wat de blootstellingsrisico’s aan asbest zijn voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten, leegstaande bouwwerken en industriële installaties waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Ook in geval van een calamiteit of bij het aantreffen van een asbestverontreiniging wordt een NEN2991:2015 onderzoek uitgevoerd.

Projecten

Concrete voorbeelden van onze dienstverlening bij aantreffen van asbest zien?
Klik dan op onderstaande projectreferenties voor meer informatie.

Meer weten over onze dienstverlening met betrekking tot asbest? Neem contact op met Dennis Wijnands via dwijnands@idds.nl of 06-45701748. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en helpen u graag verder.

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht

  Meer dan alleen asbestprojecten begeleiden

  IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in asbest, werken wij veel aan milieuonderzoek, sloopwerkzaamheden en bouwmanagement.