Duurzaam omgevingsmanagement

Om tot verantwoorde en kosteneffectieve dienstverlening en oplossingen te komen, nu en in de toekomst, hanteren wij per kennisgebied duurzaamheidsrichtlijnen. Dit noemen wij duurzaam omgevingsmanagement.

Door het combineren van onze verschillende kennisgebieden die aansluiten bij de vigerende Omgevingswet zijn wij in staat om een kosteneffectieve uitvoering van onze onderzoeken te realiseren. Om er voor te zorgen dat dit verantwoord gebeurd en er een goede doorkijk wordt gemaakt richting de toekomst, worden de wensen van onze opdrachtgever uitvoerig geïnventariseerd. Mochten er bijvoorbeeld uitbreidingswensen zijn die conflicteren met bepaalde omgevingsaspecten dan wordt dit inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt per relevant kennisgebied bekeken wat er nodig is om tot de juiste oplossing te komen.

Hierbij is specifiek aandacht voor de toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Enkele voorbeelden:

 • Het benodigde grondverzet vindt plaats met een zoveel mogelijk gesloten grondbalans, zodat onnodige afvoer en transportbewegingen worden voorkomen
 • De nieuwe inrichting is zo ingepast dat het watersysteem hiervan geen hinder ondervindt en waterschade en onveilige situaties worden voorkomen
 • Geen onnodige verstoring van het historisch erfgoed, archeologisch sparend bouwen is ook kosteneffectief bouwen
 • Geen onveilige situaties voor gebruikers en omgeving laten ontstaan tijdens en door de ontwikkelingsplannen

Dit zijn slechts enkele van de vele aspecten waar wij de ontwikkelingen van onze opdrachtgever op kunnen toetsen om duurzaam omgevingsmanagement te kunnen realiseren. De haalbaarheid van een project in financiële en technische zin staat uiteraard altijd voorop, maar wordt op deze manier ook nog eens verantwoord gerealiseerd.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op.

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht