Sustainable Development Goals

Uit het waardecreatiemodel Duurzaamheidsimpact IDDS vloeien een zestal relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) voort. Voor elk van deze SDG’s kunt u zien hoe we aan deze SDG werken. 

SDG 3 – Sterfgevallen en ziekten door gevaarlijke chemicaliën en vervuiling van lucht, water en bodem verminderen

Sustainable Development Goal 3 betreft in de breedste zin goede gezondheid en welzijn. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 3 met name op subdoel 9: ‘In aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem‘. IDDS voert al jaren onderzoek

SDG 4 – Zorgen voor kennis en vaardigheden om duurzame ontwikkeling te bevorderen

Sustainable Development Goal 4 betreft in de breedste zin kwaliteitsonderwijs. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 4 met name op subdoel 7: ‘Zorgen voor kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen‘. IDDS is een kennisbedrijf. Wij zorgen dat personeel constant wordt opgeleid in hun vakgebied maar ook in kennis en vaardigheden

SDG 11 – Bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame steden en inspannen om milieu en erfgoed te beschermen

Sustainable Development Goal 11 betreft in de breedste zin op duurzame steden en gemeenschappen. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 11 met name op subdoelen 3, 4 en 6.  Subdoel 3: ‘Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.’

SDG 12 – Afvalproductie aanzienlijk beperken en duurzame praktijken aanmoedigen en bevorderen

Sustainable Development Goal 12 betreft in de breedste zin verantwoorde consumptie en productie. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 12 met name op subdoelen 5, 6 en 7: Subdoel 5: ‘Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.’ Subdoel 6: ‘Bedrijven aanmoedigen om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie

SDG 15 – Doortastend acteren om natuurlijke leefgebieden, biodiversiteit en diersoorten te beschermen

Sustainable Development Goal 15 heeft in de breedste zin betrekking op het leven op land. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 15 met name op subdoelen 5 en 9: Subdoel 5: ‘Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen

SDG 17 – Doeltreffende partnerschappen aanmoedigen en bevorderen

Sustainable Development Goal 17 gaat in de breedste over partnerschappen om de SDGs te behalen. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 17 met name op subdoel 17: ‘Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.’ Binnen de gehele keten waarin IDDS actief is dragen