In het Staatsblad is een wijziging van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) geplaatst. Dit wijzigingsbesluit is per 1 juli 2017 in werking getreden. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit is ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking getreden. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. 

Bedrijvenregeling

Mocht u uw bedrijfslocatie voor 1 januari 2008 hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling met het oog op potentiële subsidie, dan is het even opletten, met name wat betreft de termijnen. Uiterlijk voor 1 januari 2024 moet u een saneringsplan of BUS-melding indienen en voor 1 januari 2030 dient de sanering te zijn afgerond en dient de bijbehorende subsidievaststelling te zijn ingediend. Belangrijke informatie over termijnen, die voorheen nog niet opgingen.

Uiteraard kunt contact opnemen met ons om u verder te laten informeren of direct te laten helpen om aanspraak te maken op de juiste subsidiegelden.

Bron: Bodemplus.nl

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.