Bart Mossel is sinds kort junior adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij IDDS. Met zijn diploma net op zak ruilde hij Groningen in voor Amsterdam om IDDS te versterken. Het ‘R&O team’ wordt sindsdien gevoed met kennis over participatie en een frisse kijk op samenwerken. Interessante materie binnen de veranderende Omgevingswet, maar ook van toegevoegde waarde voor de interne samenwerking! Lees snel verder voor het interview met Bart!

Naam: Bart Mossel
Leeftijd: 26 jaar
Functie bij IDDS: junior adviseur en planoloog bij IDDS Ruimte & Ontwikkeling

Je hebt net je studie afgerond, socio-spatial planning. Leg dat maar eens uit!

Vorig jaar heette de master nog gewoon Sociale planologie, misschien schept deze vertaling al wat meer duidelijkheid. Bij deze studie staat de menselijke factor binnen planologische vraagstukken centraal. Waarom worden bepaalde ruimtelijke ingrepen afgewezen of juist omarmd door burgers? Hoe neem je burgers mee in je planvorming? Hoe nemen burgers het voortouw om zelf hun omgeving aan te passen? Dit soort vragen werden behandeld tijdens de studie.

Naast de ‘sociale’ onderwerpen binnen de studie zijn er ook algemene planologische onderwerpen behandeld. Zo heb ik een centrumvisie geschreven voor een dorp in Drenthe, een studie gedaan naar verschillende internationale infrastructuurprojecten en een revitalisatieplan geschreven voor de woningvoorraad in een Groningse wijk.

Mogen we je dan een planoloog noemen?

Absoluut.

Bart Mossel - junior adviseur en planoloog

Dat mogen we zeker… op 1 maart werd Bart officieel planoloog!

Waarom is aandacht voor sociale aspecten bij inrichting van de openbare ruimte belangrijk?

Uiteindelijk moeten bewoners gebruik maken van de openbare ruimte, daarom lijkt het mij verstandig om de wens van de bewoners mee te nemen bij de inrichting hiervan. Of misschien nog wel een stap verder, waar mogelijk bewoners zelf de openbare ruimte laten inrichten (denk aan burgerinitiatieven).
Waar voorheen de planoloog als een professor in zijn ivoren toren blauwdrukplannen aan het uitwerken was, is de planoloog tegenwoordig meer een mediator tussen verschillende actoren binnen het planvormingsproces. Als planoloog heb je hoe dan ook te maken met sociale aspecten.

Deze hele transitie binnen de planvorming komt ook sterk terug in de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. De houding bij het beoordelen van plannen wordt ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en burgers om met ideeën te komen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. Dat sluit goed aan bij de visie van IDDS. Vanuit die gedachte begeleiden wij ook onze klanten. Ik denk dat je als sociaal planoloog een voorsprong hebt om met deze nieuwe wet aan de slag te gaan.

IDDS AangenaamErvaar je genoeg aandacht voor sociale aspecten bij IDDS?

Als advies- en ingenieursbureau zijn wij niet verantwoordelijk voor de bevolking zoals een gemeente dat is. Een bewoner met een sterk burgerinitiatief klopt eerder direct bij de gemeente aan. Binnen onze projecten komen we wel op voor belangen, ook namens de bevolking richting een gemeente. En in de verschillende procedures in de ruimtelijke ordening hebben we te maken met inspraakmogelijkheden voor burgers. We vinden het belangrijk dat die inspraak een volwaardige rol in het proces krijgt en daar ook deels richting aan kan geven. Op een andere manier merk ik wel dat er sociale aspecten gevraagd worden binnen mijn functie. In het team Ruimte & Ontwikkeling wordt er een sterke mediator rol van je verwacht. Voor onze klanten zijn wij gedurende het hele proces de verbindende factor tussen verschillende stakeholders en belangen die het project tot een succes maakt.

Mooi omschreven, die rol van mediator! Zeker waar! Maar eigenlijk vroeg ik me af of er nog een beetje gezellige dingen gebeuren hier!

Zeker weten, er hangt een gemoedelijke sfeer op het kantoor. Alle deuren staan open waardoor er gemakkelijk gecommuniceerd kan worden. Dit gebeurt dan ook geregeld, zowel werkgerelateerd als privé. Daarnaast heb ik in de korte tijd dat ik hier ben al aan verschillende leuke activiteiten meegedaan. Aan het begin van het jaar hebben we onder het genot van een borrel de ontvangen relatiegeschenken verloot. En recent hebben we een port- en kaasproeverij gehouden op het kantoor. Dit zijn altijd leuke momenten om je collega’s op een wat andere manier te leren kennen. Verder is het bij ons in het team vrij gebruikelijk om op vrijdag even een biertje te drinken om de week af te sluiten.

Bart Mossel - junior adviseur en planoloog

En voor dat biertje wordt door team R&O regelmatig een rondje hardgelopen. Ook dat gaat Bart (links) goed af!

Hoe is de stap van Groningen naar de Randstad?

Goed! Mijn hele leven staat wel even op zijn kop, maar dat komt denk ik meer door de overgang van het studentenleven naar het werkende leven. Maar het werken in Noordwijk bevalt mij zeer goed, en het wonen in Amsterdam ook. Gelukkig is Groningen, waar nog veel vrienden en familie wonen, ook helemaal niet zo heel ver van hier als men weleens denkt ?.

Nogmaals welkom bij ons team Bart! 

Ook werken bij IDDS? Bekijk dan onze openstaande vacatures en wie weet ga jij Bart binnenkort achterna!

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.