Voortaan is deze meest voorkomende vraag op het gebied van circulair slopen zo beantwoord. IDDS heeft, met hulp van student Christiaan Langeveld, een model ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat circulair slopen kost én wat het oplevert. Benieuwd naar de werkwijze van dit model? Lees dan snel verder!

Afwegingsmodel circulair slopen

Op basis van het model ziet u in één oogopslag hoe circulair u bezig bent. Het model is geschikt voor alle soorten bouwwerken zoals woningen, ziekenhuizen, kantoren, scholen en bedrijfsruimten. Maar is door de brede toepasbaarheid ook in te zetten in de GWW- sector.

In het afwegingsmodel circulair slopen zijn de circulaire sloopkosten ten opzichte van traditioneel slopen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is in het model ook de milieuwinst opgenomen. Deze sloopkeuzen worden tevens getoetst aan het Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050. Op basis van dit model ziet u in één oog opslag hoe circulair u bezig bent. Hiermee geven wij onze opdrachtgevers op 1 A4’tje inzicht in hun sloopkeuzen.

Circulair slopen

Afwegingsmodel circulair slopen uitgewerkt door Christiaan Langeveld, student aan De Haagse Hogeschool.

 Nederland circulair bouwen en slopen in 2050

Er is afgelopen eeuw een explosieve stijging in de vraag naar grondstoffen geweest. De wereldbevolking is 34 keer meer materialen gaan gebruiken, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa. Het probleem: onze wereld is niet in staat om in deze hoeveelheid grondstoffen te blijven voorzien. Daarom is in ‘Het Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050’ vastgesteld dat Nederland in 2030 50% en in 2050 100% circulair moet zijn.

Het uiteindelijke doel van de circulaire economie is om wereldwijd toename in het gebruik van grondstoffen terug te dringen en daarmee de uitputting van grondstoffen en dus de uitputting van de aarde zelf te voorkomen. In het model is inzichtelijk gemaakt, afhankelijk van uw sloopkeuzen, waar u staat. Dit is uitgedrukt in een ambitiescore. Bij ambitieniveau 3 voldoet u bijvoorbeeld al aan de eis van 50% uit 2030.

Wat levert circulair slopen op?

De vastgoedsector is goed voor 30% van de totale CO2-uitstoot. Daarnaast is 35% van de totale Nederlandse afvalstroom het gevolg van bouw- en sloopactiviteiten. Met circulair slopen valt daarom veel winst te halen in de CO2-reductie en het terugbrengen van de Nederlandse afvalstroom en dus het grondstoffen tekort. De vraag wat levert het op is hiermee misschien nog wel relevanter dan wat het kost.

In het ontwikkelde model is deze winst dan ook inzichtelijk gemaakt uitgedrukt in schaduwkosten en CO2-winst. En dat geeft verassende inzichten… wist u dat bijvoorbeeld dat bij de sloop van slechts 25 woningen 1.818460 kg CO2 gewonnen kan worden als je 50% circulair sloopt? Om dit te compenseren heb je een jaarlang ruim 90.000 bomen nodig!

Wat kost circulair slopen?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is eerst inzichtelijk gemaakt welke circulaire slooptechnieken er bestaan per gebouwonderdeel. En aan welke eisen de uitkomende materialen en grondstoffen moeten voldoen om deze te kunnen hergebruiken. Dit heeft geleid tot een aantal sloopkeuzen per gebouwonderdeel met de daarbij behorende sloopkosten.

De circulaire sloopkosten worden afgezet t.o.v. de traditionele sloopkosten. Hiermee wordt inzichtelijk welke meer- of minderkosten deze aangepaste sloopmethode met zich mee brengt en hiermee kunt u goed overwogen beslissingen maken.

Er is hiervoor gebruik gemaakt van de uitgebreide circulaire sloopkennis binnen IDDS en de eigen ontwikkelde sloopkostendatabase. Een voorbeeld: bij hetzelfde project blijkt dat met een meerinvestering van nog geen 15% voldaan wordt aan de Rijksbrede doelstelling om in 2030 50% circulair te zijn. De milieuwinst is hierbij overigens vele male hoger dan de meerinvestering.

Berekening meerwinst circulair slopen

Berekening van de milieuwinst

Welke consequenties heeft circulair slopen op het sloopproces?

Circulair slopen vraagt om een andere aanpak als traditioneel slopen. Al in een vroeg stadium is onderzoek nodig om vast te stellen wat de kwaliteit en losmaakbaarheid van de uitkomende materialen is. Maar ook het sloopbestek is anders; de sloopaannemer zal meer tijd krijgen om de afzet van uitkomende materialen te organiseren na aanbesteding.

 

Berekening meerinvestering circulair slopen

De fases van circulair slopen uitgebeeld

Bereken uw circulaire sloopambities

Dankzij dit model maken wij voor onze opdrachtgevers inzichtelijk wat de kosten en opbrengsten zijn van circulair slopen. Wilt u ook uw circulaire sloopambities laten doorrekenen? En nagaan wat het voor u en uw projecten oplevert? Neem dan contact op met Bram Kroon – adviseur circulair bouwen en slopen.

 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.