Afgelopen week heeft IDDS Archeologie een kleine opgraving mogen uitvoeren in de toren van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. De opdrachtgever van het onderzoek had aanwijzingen dat de schedel van de 9e-eeuwse Noordwijkse heilige Sint Jeroen mogelijk in een hoek van het torenportaal begraven zou zijn. Deze heilige, die in 856 door de Noormannen is onthoofd, heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Noordwijk. De gemeente Noordwijk heeft een vergunning afgegeven om een klein deel van de torenvloer te verwijderen en daaronder een kijkje te nemen. 

Video Omroep West 

Onder de plavuizenvloer…

In een hoekje van de kerktoren is de plavuizenvloer verwijderd. Onder de plavuizen, die zijn gelegd bij een restauratie in 1974, bleek nog een oudere vloer te liggen. Deze is gelegd bij een eerdere restauratie, in 1926. Ook van deze vloer is een stukje verwijderd. Het onderliggende zand is door de archeoloog voorzichtig in dunne laagjes weg geschept.

Vondst schedel op fundering torenmuur

Groot was de verbazing toen bij het scheppen opeens een stukje van een schedel tevoorschijn kwam. Met de troffel, borstel en ander klein materieel is de schedel helemaal vrij gelegd. De schedel bleek op de fundering van de torenmuur te liggen. Deze fundering bestaat uit grote middeleeuwse bakstenen, zogenaamde kloostermoppen, wat past bij de 14e-eeuwse datering van de toren.

De schedel op de fundering van de toren

Verder onderzoek door IDDS Archeologie

Onder grote belangstelling is de schedel voorzichtig uit de opgravingsput verwijderd en naar het kantoor van IDDS Archeologie in Noordwijk gebracht. Nader onderzoek door specialisten zal moeten uitwijzen of het echt om de schedel van Sint Jeroen gaat. Hebben we hier te maken met een man of een vrouw, hoe oud was deze persoon en hoe lang geleden leefde hij (of zij)? Het zijn allemaal vragen die (hopelijk) nog beantwoord gaan worden!

Is het Sint Jeroen?

Archeologisch onderzoek op uw (project)locatie?

Bevindt u zich in het traject voor het aanvragen van een vergunning voor uw geplande ontwikkeling, dan kan ook archeologie een rol spelen in uw vergunningaanvraag. IDDS Archeologie is het bureau voor archeologie in Nederland voor invulling van:

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.