Vliegtuigberging

Als gemeente of ontwikkelaar kan het zijn dat er zich een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog op uw locatie bevindt. Met betrekking tot het realiseren van uw project brengt berging van een vliegtuigwrak de nodige uitdagingen met zich mee. IDDS ondersteunt u bij vliegtuigberging.

Vliegtuigwrak Tweede Wereldoorlog bergen

Zoals bovenstaand aangegeven brengt het bergen van een vliegtuigwrak uitdagingen met zich mee. U kunt bij een berging te maken krijgen met aanwezigheid van explosieven en schadelijke stoffen. Hiernaast vindt uitvoering van een berging plaats op aangeven van de Stafofficier Vliegtuigberging (SOVB) en bij aantreffen van explosieven ook in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).
Tevens kunt u te maken krijgen met stoffelijk overschot van omgekomen bemanning. Dit alles maakt dat het bergen van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog om een deskundige, maar vooral veilige en respectvolle aanpak vraagt. Hiervoor biedt IDDS de oplossing.

Integrale expertise IDDS bij bergen vliegtuigwrak

IDDS is deskundig, onafhankelijk adviseur op gebied van explosieven, milieu, bodem, asbest en archeologie. Hiermee beschikt IDDS over de expertise en kennis om zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering van een vliegtuigberging integraal te ondersteunen. Dit betekent dus dat u slecht één partij nodig heeft voor:

Met name wanneer in een vliegtuigwrak sprake is van aanwezige stoffelijke resten van gesneuvelde bemanning, is communicatie met familieleden, betrokken partijen, omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden van groot belang. IDDS biedt een totaaloplossing, ook ondersteuning op communicatief gebied hoort hierbij.

Vliegtuigberging: onafhankelijk, deskundig en respectvol

Meer informatie over vliegtuigberging?
Voor meer informatie kunt u uiteraard direct contact opnemen met onze afdeling Explosieven:
Michel Quint | Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten | 06-34131446 | mquint@idds.nl
Of u kunt uw gegevens achterlaten op onze contactpagina.

En kijk eens naar hoe een vliegtuigberging in zijn werk gaat in onze projectvideo van de berging van een Haviland Mosquito toestel in het havengebied van Amsterdam.