De provincie Zuid-Holland heeft recent de Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017 gepubliceerd. Eigenaren van panden met asbestdaken vanaf ongeveer 246 m2 worden door de subsidieregeling gestimuleerd het dak met asbest te vervangen door een dak met zonnepanelen. Het subsidieplafond bedraagt 850.000 euro.

Subsidie aanschaf en installatie zonnepanelen

De subsidie is beschikbaar voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het asbest ten hoogste 12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden. Alleen privaatrechtelijke rechtspersonen komen in aanmerking voor subsidie. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  1. de aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd;
  2. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland;
  3. het aantal m2 zonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal mvan de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking overschrijden;
  4. de zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 40 kilowatt-piek;
  5. de subsidie wordt gebruikt voor de koop en de installatie van nieuwe zonnepanelen;
  6. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd.

De subsidie bedraagt 80 euro per kilowatt-piek aan zonnepanelen tot maximaal 45% van de subsidiabele kosten met een maximum van 100.000 euro. De ingediende aanvragen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Lees meer over het besluit van gedeputeerde staten – Subsidieregeling “Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017”.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.