Sloopmanagement Hoorneslaan Katwijk
Woningcorporatie Dunavie (www.dunavie.nl) in Katwijk heeft in 2015 besloten drie flats aan de Hoorneslaan in Katwijk te slopen. De flats maken plaats voor kwalitatieve en energiezuinige woningen, die voldoen aan de eisen van nu. Maar voordat de sloophamer er in gaat komt daar nog heel wat bij kijken!

IDDS is bij het project betrokken door Dunavie vanaf de onderzoeksfase. Vervolgens zijn de sloopvoorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase begeleid.

Ruim voor uitvoering is gestart met de benodigde omgevingsonderzoeken om eventuele risico’s vooraf in kaart te brengen. Om de hinder voor de omgeving te beperken is onderzoek uitgevoerd naar trillingen en geluid. Daarnaast is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, een archeologische bureaustudie en middels een quickscan zijn eventuele risico’s op het gebied van flora en fauna geïnventariseerd. En dat bleek niet voor niets! In de flat woonden beschermde vleermuizen. Om de vleermuizen te verhuizen zijn vroegtijdig migrerende maatregelen getroffen en de benodigde ontheffing is voor de opdrachtgever verzorgd. Tijdens het noodzakelijke destructieve onderzoek naar asbesttoepassingen is ook rekening gehouden met de aanwezigheid van de vleermuizen.

De bodem onder de flat bleek schoon maar kent een hoge archeologische verwachting: in het sloopplan moest dus rekening gehouden worden met een archeologisch onderzoek tijdens de sloop. 

Alle risico’s zijn door IDDS inzichtelijk gemaakt en beheerst en vertaald in een maatwerk sloopplan met sloopbestek. Vervolgens heeft IDDS voor de opdrachtgever het proces van aanbesteding verzorgd. Om de overlast voor de omgeving te minimaliseren zijn tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.

Tijdens de asbestsanering en sloop heeft IDDS de werkzaamheden begeleid. Gedurende de complete uitvoeringsfase is steeds meegekeken of alles daadwerkelijk verliep zoals afgesproken. Door middel van bouwkundige vooropnamen en trillingsmetingen is continu gemonitord dat grenswaarden niet werden overschreden. 

Integraal advies op maat
De sloop van de flat in Katwijk is een mooi voorbeeld van hoe IDDS haar projecten het liefste aanpakt: in de volle breedte.
Vooruitdenken en meedenken van planfase tot aan oplevering. Alle kennis is in eigen huis, dus de lijnen zijn kort. Dit levert de opdrachtgever een mooi compleet en integraal advies op.

Samengevat heeft IDDS heeft voor de het project in Katwijk de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Verkennend bodemonderzoek
• Flora en fauna onderzoek en het verzorgen van de benodigde ecologische ontheffing
• Archeologisch bureau- en proefsleuven onderzoek
• Asbestinventarisatie type A en B
• Uitwerken van een integraal sloopplan en het opstellen van een sloopbestek en sloopveiligheidsplan
• Onderzoek geluid en trillingen
• Verzorgen van de sloopmelding
• Verzorgen van de aanbesteding
• Bouwkundige vooropnamen en trillingsmetingen
• Sannerings- en projectbegeleiding

Wilt u meer weten over de uitgebreide dienstverlening van IDDS en wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 071 – 402 85 86, per mail via info@idds.nl of door middel van ons contactformulier

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.