Het voormalig schoolgebouw MVO Lucia maakt plaats voor nieuwbouw. Het pand is gedateerd waardoor het niet meer mogelijk was om op een kwalitatief goede en gezonde manier les te geven. Ook waren de indeling van de klaslokalen en gangen niet meer van deze tijd. Aangezien kosten voor renovatie te hoog waren en op meerdere plaatsen asbest aanwezig was, is ervoor gekozen om het pand te slopen. Op dezelfde locatie aan de Achterweg komt een nieuw schoolgebouw voor in de plaats. Multidisciplinair onderzoek- en adviesbureau IDDS begeleidt de sloopwerkzaamheden van A tot Z.

Onderzoek naar asbest, bodemgesteldheid, ecologie en archeologie

IDDS is in opdracht van de gemeente Lisse vanaf de beginfase betrokken en heeft de nodige onderzoeken naar asbest, de bodemgesteldheid, ecologie en archeologie uitgevoerd. Archeologisch bleek het gebied verstoord waardoor er geen archeologische vondsten werden aangetroffen. Ook de bodemgesteldheid bleek in orde voor het beoogde doel.   

Ecologische ontheffing verleend tijdens sloop MVO Lucia

Hoewel in het gebouw op meerdere plaatsen asbest aanwezig, was een grotere tegenvaller op het project het aantreffen van vleermuizen en huismussen. Hiervoor zijn migrerende maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van huismus- en vleermuiskasten, en werd een ecologische ontheffing verleend. Door slimme oplossingen kon binnen de vertraging toch enige tijdwinst worden gehaald.

Asbestsanering en sloopwerkzaamheden

In de sloopvoorbereidingsfase is door IDDS een maatwerk sloopplan opgesteld en vertaald in een bestek waarmee een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Tijdens de asbestsanering en sloopwerkzaamheden verzorgde IDDS de directievoering en toezicht. Omdat de sloop plaatsvindt aan een straat met statige woonhuizen en een school, wordt overlast en het risico op schade voor de omgeving ook continu gemonitord door middel van trillingsmeters. Daarnaast zijn er bouwkundige vooropnamen vooraanvang sloop uitgevoerd.

Sloopmanagement door IDDS

Wij staat garant voor de begeleiding van bouw- en vastgoed gerelateerde projecten in de breedste zin van het woord, van initiatief tot en met nazorg, exploitatie en beheer. Wij inspecteren, onderzoeken, calculeren en adviseren op het gebied van asbest, sloop, bouw, onderhoud, veiligheid, risico’s, duurzaamheid, kwaliteit, kosten, wet- en regelgeving, aan- en verkoop. Meer weten? Neem contact met ons op via 071-4028586.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.