Sustainable Development Goal 3 betreft in de breedste zin goede gezondheid en welzijn. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 3 met name op subdoel 9: ‘In aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem‘. IDDS voert al jaren onderzoek uit naar gevaarlijke stoffen in bodem, gebouwen en lucht (grond- en grondwaterverontreinigingen, asbest, chroom-6, PFAS en stikstof) en begeleidt saneringen op het gebied van bodem, asbest en chroom 6 en draagt actief bij aan een vermindering van stikstof. Hiermee dragen wij bij aan een gezondere leef en werkomgeving en het verminderen van ernstige ziekten en sterfgevallen.

Doelstelling SDG 3

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.