Sustainable Development Goal 12 betreft in de breedste zin verantwoorde consumptie en productie. Bij IDDS richten we ons binnen SDG 12 met name op subdoelen 5, 6 en 7:

  • Subdoel 5: ‘Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.’
  • Subdoel 6: ‘Bedrijven aanmoedigen om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.’
  • Subdoel 7: ‘Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.’

IDDS adviseert actief op het gebied van verminderen van “virgin” grondstoffen gebruik en vermindering van afvalproductie. En stimuleert actief opdrachtgevers een bijdrage te leveren aan de circulaire economie (circulair bouwen en slopen).

Doelstellingen SDG 12

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.