Impressie nieuw woonblok (bron: Bureau Kroner)

Ontwikkelaar Weboma is betrokken bij de sloop van een 1.092 m2 oude Zadkine school om plaats te maken voor 21 eengezinswoningen. Wij zijn gevraagd de ruimtelijke onderbouwing op te tuigen en de benodigde omgevingsonderzoeken uit te voeren. Dit is binnen de opgegeven 8 weken uitgevoerd, waardoor de ruimtelijke procedure van het wijzigingsplan snel is doorlopen.

Daarnaast konden we ondersteunen in de asbestinventarisatie ten behoeve van de sloop en de bodemsaneringsopgave (van BUS-melding tot saneringsplan tot milieukundige begeleiding tot evaluatie die eind maart 2019 plaatsvindt). IDDS heeft dus niet alleen ondersteuning kunnen bieden in de planologische fase maar ook in de uitvoeringsfase.

Plattegrond (Bureau Kroner)

Planlocatie (IDDS)

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.