Ruimte en Ontwikkeling

Tijdens het proces van locatie- en projectontwikkeling wordt veel van u gevraagd. Vanuit onze afdeling Ruimte & Ontwikkeling vinden wij onze uitdaging in het verbinden van de vele personen, organisaties en instanties waar u mee te maken kunt krijgen én de verschillende belangen die al deze betrokken partijen vertegenwoordigen.

Multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau IDDS

Wij brengen u graag zo snel mogelijk op de gewenste bestemming binnen de wet- en regelgeving, waar de juiste weg soms lastig te vinden lijkt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u effectief bijstaan in de planning, vergunningaanvraag, bouw/inrichting en afwerking. Wij kennen van elk projectonderdeel de vervolgstap, valkuilen en mogelijkheden en spelen hier continu op in. 

Van vergunningsaanvraag tot onderzoek en realisatie

Onze projectmanagers bij IDDS Ruimte & Ontwikkeling kijken altijd voorbij de vraag. Dat doen ze in nauwe samenwerking met onze eigen specialisten, adviseurs en ingenieurs. Korte lijnen waarlangs op ieder moment de juiste persoon in actie kan komen. Vanaf het eerste idee voor advies in haalbaarheid of een ruimtelijke onderbouwing, voor onderzoek in het kader van een vergunningsaanvraag, maar ook als toezichthouder of directievoerder in de realisatiefase.

Begeleiding bij alle fasen van een locatie- of projectontwikkeling 

Het ombuigen van complexe opgaven in mogelijkheden zit in onze aard. En die vraagstukken kunnen zich op kleine schaal voordoen in de achtertuin, bij de aanbouw van een zonnige serre. Of op grote schaal, bij de ontwikkeling van een complete nieuwbouwwijk. Onze doelstellingen zijn altijd en overal gelijk; het waarmaken van een goed idee!

Multidisciplinair onderzoek en advies door IDDS

Hierbij enkele voorbeeldprojecten:
Ontwikkeling Waterfront Harderwijk;
Multidisciplinair (sloop)advies Hoorneslaan Katwijk.

Meer weten over onze dienstverlening in het proces van locatie- en projectontwikkeling? Neem contact op met onze projectmanagers, wij helpen u graag verder!

Your name (compulsory)

Your e-mail (compulsory)

Your telephone number (not compulsory, but very handy to make contact quickly)

Your message