Bron afbeelding linksboven: SMT Bouw & Vastgoed 

In opdracht van SMT Bouw & Vastgoed is IDDS als adviseur betrokken bij de realisatie van Kindcentrum Helen Parkhurst in Den Haag. In plaats van het bestaande schoolgebouw komt een nieuw schoolgebouw dat aansluit bij de onderwijsvorm die wordt gehanteerd: het Daltononderwijs.

Een nieuw schoolgebouw voor kinderopvang, BSO en basisschool

Na de sloop van het bestaande schoolgebouw, wordt een compact nieuw schoolgebouw gerealiseerd met lokalen rondom een centrale kern waarin gezamenlijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. De nieuwe school zal worden gebruikt door Daltonschool Helen Parkhurst, Stichting Mooi (opvang peuters 2,5 tot 4-jarigen en BSO van 4 tot 12-jarigen) en Triodus (kinderdagverblijf 0 tot 4-jarigen). De gebouwopzet sluit nauw aan bij de drie centrale principes van Daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken.

Kindcentrum Helen Parkhurst

Bestaand schoolgebouw Kindcentrum Helen Parkhurst in Den Haag. Bron: Google

Projectontwikkeling coördineren en bewaken

Op basis van de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten zoals geformuleerd door SMT Bouw & Vastgoed in samenwerking met de architect, constructeur en installateur heeft IDDS de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Namens de opdrachtgever bij de gemeente pleiten voor een kruimelgevallenprocedure (in het bijzonder onderdeel 1, BOR, Bijlage II, artikel 4), die ook gevolgd is;
  • Coördineren van de verschillende benodigde milieutechnische en ruimtelijke ordeningsonderzoeken;
  • Adviseren in het gehele traject;
  • Ruimtelijke onderbouwing en begeleiding procedure, V&G-plan sloopwerkzaamheden, trillings- en geluidspredictie sloopwerkzaamheden, bouwkundige vooropname, bomeninventarisatie en kapvergunningaanvraag, omgevingsonderzoeken (bodem, flora & fauna, akoestisch onderzoek en diverse andere).
Indeling nieuw schoolgebouw

Indeling nieuw schoolgebouw Helen Parkhurst Den Haag. Bron: SMT Bouw & Vastgoed 

Meer weten over locatie- en projectontwikkeling?

Naar verwachting wordt het schoolgebouw eind 2019 opgeleverd. Benieuwd naar wat IDDS voor u kan betekenen tijdens een project? Neem dan contact op met onze adviseur Jan Breukelman 06-4570 1745. Hij ontzorgt u graag!

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.