In opdracht van de VVE van recreatiepark Bos, Zee en Duin in Noordwijk heeft onderzoeks- en adviesbureau IDDS het civieltechnisch ontwerp van de buitenruimte gerealiseerd.

De buitenruimte in de oude situatie

In de oude situatie was sprake van onder andere verzakte wegdelen, kapot straatwerk en verouderde gas- en waterleidingen. De openbare ruimte op het park en de noodzakelijke NUTS voorzieningen waren toe aan een grote opknapbeurt.

Civieltechnische engineering en aanbesteding door IDDS

In goed overleg met het bestuur van de VVE zijn de eisen aan de nieuwe situatie uitvoerig besproken, getoetst op financiële mogelijkheden en vervolgens verwerkt in een RAW bestek. Met behulp van het ontwerp en bijbehorende directieraming is goedkeuring vanuit de gehele VVE verkregen, waarna het aanbestedingstraject in gang kon worden gezet. IDDS heeft een onderhandse aanbestedingsprocedure in gang gezet, waarna het bestuur de opdracht voor de uitvoering kon gunnen aan de goedkoopste inschrijvend aannemer.

Het werk is netjes in de herfst- en winterperiode uitgevoerd, waardoor er zo min mogelijk overlast voor de parkbewoners was. Alle faciliteiten van NUTS tot parkeren en bijvoorbeeld brandblusvoorzieningen zijn weer up-to-date na de recent afgeronde uitvoeringswerkzaamheden.

Recreatiepark Bos, Zee en Duin is klaar voor de zomer

Deze zomer kan door alle eigenaren en gebruikers volop worden genoten van het mooie weer aan de Noordwijkse kust vanaf een praktisch en modern ingericht park!

Dienstverlening Infra – IDDS

Elke realisatie of herinrichting van een locatie is uniek. Bovengronds of ondergronds, ieder project kent eigen uitdagingen die om maatwerk vragen. Wij gaan deze uitdaging graag voor u aan.

Ons team van deskundigen kent de ins en outs omtrent gemeentelijke vergunningseisen, die bepalend zijn in de voortgang van uw (her)inrichtingsproject. Mogelijke risico’s in zowel tijdsplanning als ook financieel, worden vooraf geïnventariseerd en beheerst. IDDS kent een uitgebreid dienstenpakket voor inrichting van de openbare ruimte, denk daarbij aan:

  • Projectmanagement;
  • Ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur;
  • Opstellen RAW bestekken;
  • Budgetramingen;
  • Begeleiding aanbestedingstrajecten;
  • Toezicht en directievoering.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Recreatiepark Bos, Zee en Duin

Afbeelding 1 van 8

De nieuwe situatie

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.