IDDS bedient u met 70 professionals in het gehele traject van onderzoek, advisering en realisatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ons bedrijf kent maar liefst 9 kennisgebieden: Milieu, Archeologie en Bouwhistorie, Explosieven, Ecologie, Water, Cultuurtechniek, Asbest, Bouw- en Sloopmanagement en Infra.

De kracht van IDDS is het samenspel van specialistische kennis onder de grond, met civieltechnische, bouwkundige en planologische kennis bovengronds. Gezamenlijk werken we integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling.

Integrale Dienstverlening, Doelgerichte Samenwerking, dát is IDDS!

Blogs

Mijnenvelden in Nederland

Conventionele explosieven zijn onderverdeeld in zestien hoofdgroepen, één daarvan is de hoofdgroep mijnen. Hoe zit…

Blogs

CO2 – Prestatieladder

Binnen ons ingenieursbureau hechten we grote waarde aan het thema duurzaam ondernemen. We willen onze…

1 4 5 6 7