IDDS bedient u met bijna 100 professionals in het gehele traject van onderzoek, advisering en realisatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ons bedrijf kent maar liefst 9 kennisgebieden: Bodemonderzoek en -sanering, Archeologie, Explosieven, Ecologie, Waterbeheer, Cultuurtechniek, Planologie, Bouw- en Sloopmanagement en Civiele Techniek.

De kracht van IDDS is het samenspel van specialistische kennis onder de grond, met civieltechnische, bouwkundige en planologische kennis bovengronds. Gezamenlijk werken we integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling.

Integrale Dienstverlening, Doelgerichte Samenwerking, dát is IDDS!