In Nationaal Park Zuid-Kennemerland, gelegen ten zuiden van IJmuiden, heeft IDDS Explosieven onlangs opsporingsonderzoek naar achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd.

In het kader van het Natura 2000 beheerplan staan in het duinlandschap verschillende grondroerende werkzaamheden gepland. Uit vooronderzoek bleek dat een deel van het natuurgebied verdacht is op aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven explosieven. Om te zorgen dat de in de toekomst geplande werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd vroeg Natuurmonumenten IDDS Explosieven om opsporingsonderzoek in deze gebieden te verrichten.

Opsporingsonderzoek met een quad in de duinen

1: de inzet van een quad maakte het mogelijk om efficiënt te detecteren.

Detecteren van explosieven

Oppervlaktedetectie vormt een belangrijk aspect binnen het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van de gegevens die dit oplevert, kunnen wij vaststellen op welke locaties zich explosieven kunnen bevinden.

IDDS stemt de detectiemethoden af op de omgeving en situatie. Het duingebied in Zuid-Kennemerland is relatief lastig begaanbaar en daarom hebben wij een quad ingezet, waaraan onze meetapparatuur bevestigd zat. Hiermee werden de benodigde meetgegevens op een efficiënte manier verzameld. Tevens leverde het een paar mooie plaatjes en aandacht van de ‘lokale bewoners’ op.

het opsporingsonderzoek trok de aandacht van dieren in de omgeving.

2: het opsporingsonderzoek trok de aandacht van dieren in de omgeving.

Benaderen van explosieven

Op basis van de detectie zijn de locaties van de mogelijke explosieven in kaart gebracht. Om te kunnen bepalen of het hier daadwerkelijk explosieven betrof zijn deze objecten, in overleg met de opdrachtgever, benaderd. De objecten legden we hierbij voorzichtig bloot, zodat onze specialisten een 100% identificatie konden uitvoeren.

Tijdens het opsporingsonderzoek in Kennemerland zijn diverse objecten uit het oorlogsverleden aangetroffen. Zo troffen we er een veelvoud aan (grote) bomscherven, versperring (prikkeldraad) en ook daadwerkelijk explosieven aan.

De aangetroffen explosieven zijn veilig gesteld en na afronding van de werkzaamheden overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Met een gecontroleerde ontploffing zijn de opgespoorde explosieven vervolgens vernietigd.

Het benaderen van objecten met een beveiligde kraan en onder toeziend oog en op aanwijzingen van de Senior OCE-deskundige.

3: Het benaderen van objecten met een beveiligde kraan en onder toeziend oog en op aanwijzingen van de Senior OCE-deskundige.

Eén van de granaten die zijn aangetroffen tijdens het onderzoek.

4: Eén van de granaten die zijn aangetroffen tijdens het onderzoek.

Opsporen van explosieven op uw projectlocatie?

IDDS Explosieven voorziet in een efficiënte opsporingsmethodiek. Ons eigen team van deskundigen geeft advies en voert detectie- en eventuele benaderingswerkzaamheden uit. Uiteindelijk met als doel om uw projectlocatie vrij te geven zodat u uw geplande werkzaamheden veilig uit kunt voeren. Kijk op onze explosievenpagina voor meer informatie.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.