Lag Noordwijk ooit aan de Rijn? Om die vraag te beantwoorden is een projectgroep gevormd van een groot aantal deskundigen waaronder onze collega’s van IDDS. Bij een groot onderzoek in een bollenveld in Noordwijk zijn met de hand en met een machine boringen gezet tot 10 meter diep. De sedimenten die daarbij zijn gevonden zijn op verschillende manieren bestudeerd en beschreven om te kunnen bepalen of er ooit een Rijngeul lag in Noordwijk.

idds-noordwijkaanderijn-01

In 2015 hebben Harrie Salman en Antoine Wilbers (IDDS Archeologie) een boekje geschreven genaamd ‘Noordwijk aan de Rijn, Zoet water en vruchtbare grond bij de Rijnmonding’. In dit boekje, gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het mondingsgebied van de Oude Rijn, wordt het onderzoek zo beschreven dat de resultaten voor iedereen te begrijpen zijn.

Maar meer nog beschrijft het de ontwikkeling van het landschap en de plaats die de mens daarin innam gedurende de geschiedenis. Het boekje staat vol kaarten met vindplaatsen en foto’s van de bijzondere vondsten uit verschillende perioden die gedaan zijn in deze regio. Het geeft beknopt een overzicht van de geschiedenis van een dynamisch stukje Nederlandse kust.

idds-noordwijkaanderijn-02

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.