Binnen ons ingenieursbureau hechten we veel waarde aan duurzaam bouwen. De circulaire economie biedt volop kansen in de bouwsector, denk bijvoorbeeld aan het (verder) reduceren van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval. Tijdens een 100 dagen durende stage heeft Christiaan Langeveld, student aan de Haagsche hogeschool, voor IDDS onderzoek gedaan naar de circulaire economie bij sloopprojecten. Met mooie uitkomsten tot gevolg!

Traditioneel sloopproces vs circulair sloopproces

Tijdens zijn onderzoek heeft hij het traditionele sloopproces vergeleken met het circulaire sloopproces en een probleemanalyses opgesteld en mogelijke oplossingen aangedragen. Ca. 5% van de totale CO2 uitstoot en 35% van de totale Nederlandse afvalstroom is het gevolg van bouw- en sloopactiviteiten. Ca 95% van dit bouwafval wordt gerecycled. Vaak gebeurt dit wel op een laagwaardige manier. Het gaat daarbij grotendeels om bouwpuin dat wordt verwerkt tot granulaat dat voor fundering wordt gebruikt onder wegen. Dit wordt mede veroorzaakt door veranderde eisen aan afmetingen en eigenschappen van materialen. Denk hierbij wijzigingen ten aanzien isolatiewaarden en afmetingen van trappen en kozijnen.

Dit wil niet zeggen dat deze materialen helemaal niet hergebruikt kunnen worden maar vraagt om meer creativiteit zo kan een deur bijvoorbeeld een keukenblad worden. Gelukkig zijn er ook tal van materialen die wel meer in eerstelijns hergebruik kunnen worden meegenomen zoals kabelgoten en systeem binnenwanden en zijn er materialen die cradle tot cradle hergebruikt kunnen worden zoals tapijttegels.


Een mooi voorbeeld van circulaire economie in de bouw. De kolommen van het voormalig CBS gebouw in Voorburg worden in het nieuwe terrein ontwerp opgenomen als trap.

Milieu Prestatie Gebouwen

In het rijksbrede programma circulaire economie geeft de overheid aan dat het primair grondstoffengebruik in 2030 gehalveerd moet zijn. In 2018 wordt de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) ingevoerd. De MPG geeft aan wat de maximale milieubelasting van materialen mag zijn, die in gebouwen wordt toegepast. Verdere regelgeving kan de markt verplichten om circulair bouwen in te voeren.

Kopen, huren of leasen binnen de circulaire economie

Naast hergebruik van materialen zijn andere belangrijke aspecten binnen de circulaire economie kopen, huren of leasen. Een voorbeeld hiervan is Philips die licht verkoopt ivm lampen. Hierbij wordt licht gegarandeerd en de lampen blijven eigendom van Philips. Door slimme combinaties met daglichtregeling en zuinigere lampen wordt hierbij ook nog eens 55% op energie bespaard. Voor dit soort eigendom en gebruikssituaties is blokchain mede door ontwikkeling van smart buildings en big data zeer goed toepasbaar. Bij blokchain contracten is het voor leveranciers van belang dat hun materialen en installaties een lange levensduur hebben, weinig onderhoud behoeven, flexibel en energiezuinig zijn.

Circulaire economie in de bouw

De circulaire economie levert hiermee een positieve bijdrage aan een duurzamere bouw en de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Voor sloopbedrijven en bouwmaterialen leveranciers biedt de circulaire economie volop kansen. Sloopbedrijven zullen steeds meer gebouwen gaan ontmantelen en op zoek gaan naar directe afzet wat tevens bijdraagt aan een lagere CO2 uitstoot. Voor de handel in bouwmaterialen valt te denken aan kringloopconcepten of het opzetten van ene grondstoffen bank. Het conform BIM standaarden inmeten van te slopen gebouwen en uitkomende materialen via een digitale centrale marktplaats aanbieden aan architecten zou hergebruik van sloopmaterialen echt breed toegankelijk maken.

Circulair, duurzaam en BREAAM slopen 

Ook wij als ingenieurs- en adviesbureau zien volop kansen en wijzen onze opdrachtgevers al op circulaire kansen bij sloop- en bouwprojecten. Ben u geïnteresseerd in circulair slopen, duurzaam slopen of BREAAM slopen neemt u dan contact op met Bram Kroon.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.