Impressie nieuw woonblok (Bureau Kroner)

De eigenaar van de bollenteeltgronden wil een deel van zijn perceel benutten om een eigen woning te realiseren. Hiervoor dient een bouwtitel bij de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) gekocht te worden en bollengrondcompensatie afgedragen te worden.

Om dit mogelijk te maken heeft IDDS de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende omgevingsonderzoeken uitgevoerd en opgesteld. Dit proces is in samenwerking met de architect positief afgerond.

Voorgevelbeeld_Stol architecten

Aanzicht van de voorgevel (Stol architecten)

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.