Omgevingsvergunning en tuinontwerp villa Oude Zeeweg Noordwijk

0

De opdrachtgevers wensten een nieuw, groter huis (met een extra bouwlaag) op de huidige locatie. Ook de bijbehorende tuin is opnieuw ingericht. Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning hebben wij de ruimtelijke onderbouwing geschreven, de benodigde onderzoeken uitgevoerd en het tuinontwerp door G84 gecoördineerd. Van Reisen Bouwmanagement & Advies was als adviseur van de opdrachtgever betrokken bij dit project en heeft ons voor bovenstaande ingeschakeld.

Gaandeweg het proces bleek dat de bouwtekeningen niet goed aansloten op de maaiveldbepaling, waardoor er potentieel knelpunten zouden ontstaan met het paraplu bestemmingsplan grondwater. Dit verbiedt de aanleg van bouwwerken dieper dan 4,25 m onder NAP. In Noordwijk heeft de aanleg van het dijk-in-duin kustwerk en het opspuiten van het strand immers geleid tot verhoogde grondwaterstanden en bijkomende overlast. Dit bleek het gevolg van het niet opmerken van een dikke (waterkerende) kleilaag en het niet aanleggen van drainage. Derhalve hebben we met behulp van GPS en een conisch apparaat inclusief meetlint digitaal bepaald op welke diepte de grondwaterstand zich in het plangebied bevindt.

Rekening houdend met de vloeropbouw van de kelder en het plaatsvinden van de meting in een droge periode in de zomer, is de conclusie alsnog dat het planvoornemen niet dieper dan deze grens gaat en hebben we een aanvullend uitgebreid grondwateronderzoek voorkomen.

De architect heeft de vergunningsaanvraag ingediend (september 2018).

Bevindingen aanvullende GWS-bepaling (IDDS)

Bevindingen aanvullende GWS-bepaling (IDDS)

Impressie van achtergevel nieuwe villa (Van Manen)

Impressie achtergevel nieuwe villa (Van Manen)

 

 

 

 

 

 

 

twitterlinkedin
Delen

Comments are closed.