Nationaal Bergingsprogramma vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

0

Eervol afscheid voor vermiste vliegers

Na de inspanningen van Tweede Kamerleden Stieneke van der Graaf (Christen Unie), Harry van der Molen (CDA) en Wybren van Haga (VVD) en de SGLO komt er een akkoord voor een Nationaal Bergingsprogramma voor berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Het bergingsprogramma moet verschillende gemeenten in Nederland mogelijkheid voor wrakberging bieden. Het gaat dan met name om vliegtuigwrakken die naar vermoeden nog stoffelijk overschot van omgekomen bemanning bevatten. Door het programma voor het bergen van vliegtuigwrakken kunnen de nu nog vermiste bemanningsleden een eervolle begrafenis krijgen.

Vliegtuigwrakken met kans op aantreffen stoffelijk overschot

In de Tweede Wereldoorlog stortte talloze vliegtuigen neer op Nederlands grondgebied. De bemanning van deze vliegtuigen kwam hierbij meestal om. In de Nederlandse bodem liggen naar schatting 400 vliegtuigwrakken waarin zich nog stoffelijke resten bevinden. Door een samenloop van omstandigheden is de kans om stoffelijke overschotten te vinden voor veel van deze wrakken gering. Wrakken kunnen diep in de grond zijn weggezakt of met waterstromen zijn meegevoerd. Echter, na onderzoek van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) is gebleken dat in de Nederlandse bodem nog zo’n 30 tot 50 vliegtuigwrakken liggen waar de kans op vinden van stoffelijk overschot positief is.

De 30 tot 50 vliegtuigwrakken in kwestie liggen verspreid over gemeenten door heel Nederland. Het Nationale Bergingsprogramma houdt in dat deze gemeenten o.a. meer financiële hulp vanuit het Rijk tegemoetzien om deze wrakken de komende 10 jaar te bergen. Dit tot vreugde van vele nabestaande, die hebben gestreden voor een respectvol afscheid van hun vermiste familieleden. De wens van de nabestaande kreeg recent veel aandacht, mede door de documentaire ‘Liever dood dan vermist’ van de Nederlandse Publieke Omroep, waarin de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht wordt gevolgd.

Expertise bij vliegtuigwrakberging

Bij een vliegtuigberging komen veel zaken kijken. Berging van een wrak uit de Tweede Wereldoorlog vraagt om een veilige en eervolle aanpak. Van groot belang in het proces is de communicatie met familieleden, betrokken partijen, omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Naast de samenwerking met diverse betrokken partijen zoals de Stafofficier Vliegtuigberging en de gemeente is het bergen van een vliegtuigwrak een civieltechnische uitdaging. Een wrak kan diep in het veen zijn weggezakt of in een meer terechtgekomen zijn. Ook zaken als bodemverontreiniging, asbest en het opsporen van achtergebleven conventionele explosieven zijn van belang bij het bergen van een vliegtuigwrak.

IDDS kent vanuit haar brede dienstverlening alle facetten om bij een berging te ondersteunen. Zo kan IDDS haar opdrachtgever begeleiden in het voortraject om over te gaan tot berging. Ook kunnen wij in het proces van berging ondersteunen als projectmanager, civieltechnisch opsporingsbedrijf, archeologische – dan wel met milieukundige begeleiding. Meer informatie hierover? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar +31 (0)71 – 402 85 86. Voor onze complete dienstverlening bij vliegtuigberging klik hier.

twitterlinkedin
Delen

Comments are closed.