Eervol afscheid voor vermiste vliegers

Na de inspanningen van Tweede Kamerleden Stieneke van der Graaf (Christen Unie), Harry van der Molen (CDA) en Wybren van Haga (VVD) en de de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945  (SGLO) komt er groen licht voor een nationaal programma voor de berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Het bergingsprogramma zal diverse gemeenten in Nederland in staat stellen om aanwezige vliegtuigwrakken alsnog te bergen. Het gaat dan met name om vliegtuigwrakken waarin zich vermoedelijk nog stoffelijk overschotten van bemanningsleden bevinden. Door het Nationaal bergingsprogramma kunnen hopelijk veel van de nu nog vermiste bemanningsleden alsnog een eervolle begrafenis krijgen.

Vliegtuigwrakken met kans op aantreffen stoffelijk overschotten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten talloze vliegtuigen neer op Nederlands grondgebied. De bemanningsleden van deze vliegtuigen kwamen hierbij helaas meestal om het leven. In de Nederlandse bodem liggen naar schatting nog 400 vliegtuigwrakken waarin zich nog stoffelijke overschotten bevinden. Door een samenloop van omstandigheden is de kans om stoffelijke overschotten alsnog te vinden voor vele van deze wrakken klein. Wrakken kunnen bijvoorbeeld erg diep in de bodem zijn weggezakt of met waterstroming zijn meegevoerd. Onderzoek van de SGLO heeft uitgewezen dat zich in de Nederlandse bodem nog 30 tot 40 vliegtuigwrakken bevinden waar de kans op het vinden van stoffelijke overschotten reëel aanwezig is.

Deze 30 tot 40 vliegtuigwrakken bevinden zich verspreid over geheel Nederland. Het nationale bergingsprogramma heeft tot doel om de komende periode van 10 jaar gemeenten financieel te ondersteunen bij het bergen van deze vliegtuigwrakken. Dit tot grote vreugde van de vele nabestaanden die lang hebben gestreden voor een respectvol afscheid van hun vermiste familieleden. De wens van de nabestaanden kreeg recentelijk nog veel aandacht, mede door de documentaire ‘Liever dood dan vermist’ van de NPO, waarin de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht van nabij werd gevolgd.

Expertise bij vliegtuigwrakberging

Bij een vliegtuigberging spelen vele aspecten een rol. Berging van een wrak uit de Tweede Wereldoorlog vraagt om een veilige en respectvolle aanpak. Van groot belang tijdens het bergingsproces is een goede communicatie met familieleden, de Stafofficier Vliegtuigberging, de betrokken gemeente, omwonenden, belanghebbenden en verdere geïnteresseerden. Het bergen van een vliegtuigwrak is verder vooral een civieltechnisch uitdaging. Een wrak kan diep in de veenbodem zijn weggezakt of in een meer zijn neergestort. Ook zaken als bodemverontreiniging, asbest en opsporing van achtergebleven conventionele explosieven spelen bij de berging van vliegtuigwrakken vaak een rol van betekenis.

IDDS is vanuit haar brede dienstverlening op de hoogte van alle facetten die bij de berging van een vliegtuigwrak kunnen spelen. Zo kunnen wij onze opdrachtgever begeleiden in het voortraject om tot berging over te gaan. Ook kunnen wij bij het feitelijke bergingsproces assistentie verlenen in de hoedanigheid van projectmanager, civieltechnisch opsporingsbedrijf, archeologisch begeleider of milieukundig begeleider. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar +31 (0)71 – 402 85 86. Voor onze complete dienstverlening bij vliegtuigberging klik hier.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.