Sommige projecten brengen ons op de mooiste locaties in Nederland. Een goed voorbeeld hiervan is een detectieopdracht dat IDDS Explosieven recentelijk heeft mogen uitvoeren in het natuurgebied Naardermeer. In het kader van Natura 2000 staan in dit natuurgebied diverse herstelmaatregelen gepland. Omdat er binnen een deel van het natuurgebied nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden verwacht heeft Natuurmonumenten, in het kader van de Arboveiligheid, IDDS Explosieven gevraagd detectieonderzoek uit te voeren.

Maatwerk eerder uitzondering dan regel

Op voorhand was bij deze detectieopdracht al duidelijk dat het geen ‘alledaagse klus’ zou worden. Het natuurgebied Naardermeer is prachtig, maar kenmerkt zich ook als zeer zompig en slecht toegankelijk. Voorafgaand aan de uitvoering is daarom in overleg met opdrachtgever een plan op maat bedacht, zodat het gebied doelmatig onderzocht kon worden. Hierbij is gekozen voor de inzet van een aangepaste lichte detectiekar en een klein bootje waarop de multisondes (detectoren) konden worden gemonteerd. Onderstaande video’s laten zien hoe dat er in de praktijk uitzag. Middels deze werkwijze heeft het ervaren detectieteam, met het prachtige uitzicht van nestelende aalscholvers, de ondergrond van het gebied efficiënt in beeld kunnen brengen.  

Het optimaal afstemmen van detectiemethoden op de omgeving en omstandigheden vinden we bij IDDS Explosieven van groot belang. Eerder detecteerden we bijvoorbeeld de duinen van Zuid-Kennemerland met een quad om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Bovendien hebben we recent ons materieel uitgebreid met de VXVT Multi sonde trailerwaarmee detectie aanzienlijk sneller kan worden uitgevoerd. Kortom, we  spannen ons bij IDDS Explosieven voortdurend in om maatwerk af te leveren.  

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.