Energyhub gewenste situatie 3D (IDDS)

Om aan te tonen dat de energyhub en truckparking past in de omgeving, is er door de gemeente een landschappelijke inpassing gevraagd. Dit ondanks dat de directe omgeving enkel en alleen bestaat uit een snelweg, een provinciale weg en een logistiek bedrijvenpark met bijbehorende uitstraling.

De huidige locatie is al geruime tijd braakliggend. De Raad Vastgoed is samen met de opdrachtgever bezig om de Energyhub mogelijk te maken. Met de maatschappelijke inpassing wordt gehoor gegeven aan het bevoegd gezag.

Een historische analyse van de omgeving laat zien dat het gebied al enkele tientallen jaren de functie bedrijventerrein kent. Om het bedrijventerrein ligt, aan de buitenzijde van de omliggende wegen, een groene structuur. In het door ons opgemaakte 3D model is het planvoorstel van de ontwikkelaar gemodelleerd. Daaruit volgt de analyse dat, door toevoeging van voldoende groen en een waterpartij het plan de omliggende akkers/weilanden voldoende respecteert. Qua uitstraling zal het plan aansluiten bij het logistieke bedrijventerrein.

Samen met de opdrachtgever is er gezocht naar een juiste balans tussen voldoende groene uitstraling enerzijds en een voldoende open uitstraling in verband met zichtbaarheid van bijvoorbeeld een reclamebord.

02 Energyhub luchtfoto huidig gebruik

Eneryghub luchtfoto huidige situatie/braakliggend terrein

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.