Beoogde 3D situatie

Na een bijeenkomst in de regio raakte de eigenaar van Heemskerk VastePlanten BV in gesprek met Kees (CBO). Heemskerk gaf aan via een ander bureau een landschappelijke inpassing te willen opstarten ten behoeven van een GOM maatwerkgeval. Besproken is dat IDDS deze ook kan verzorgen.

Na een locatiebezoek werd snel duidelijk wat de huidige bouwwerken waren en wat het uitbreidingsplan inhield: van de organische uitbreidingen van het verleden naar een toekomst bestendige terreinindeling met oog voor de landschappelijk waarden vanuit de GOM.

Bij de landschappelijke inpassing is allereerst gekeken naar de historische ontwikkeling van de polder en het omliggende duinlandschap. Daarna is via een beschrijving van de huidige situatie een doorkijk gemaakt naar de beoogde situatie. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van drone-beelden van de eigenaar als een 3D model.

Door zowel de huidige als de beoogde situatie tegen elkaar af te zetten, met als conclusie dat de ontwikkeling de waarde van het bollenlandschap voldoende respecteert en open houdt, is de landschappelijke inpassing ingediend bij het bevoegd gezag.

Na goedkeuring van de inpassing volgt er wellicht een vergunningsaanvraag waarbij IDDS de rol van opsteller en begeleider van het traject op zich kan nemen.

Foto 1. Huidig

Huidige 3D situatie

Foto 3. Drone-beelden

Huidige drone-beelden

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.