Japanse duizendknoop

Begin van de 19e eeuw is de Aziatische duizendknopen in Nederland ingevoerd als tuinplanten. Sinds 1950 is een sterke toename gesignaleerd duizendknopen en komen deze planten overal voor.  Vanwege veranderingen van het klimaat en onzorgvuldige omgang verwilderde de duizendknoop in Nederland. De invasieve exotische planten verspreiden zich nu snel en de problematiek neemt toe. Met name de Japanse duizendknoop zorgt voor problemen.

Problemen door Japanse duizendknoop

Op het moment dat de Japanse duizendknoop eenmaal gevestigd is, krijgt u deze zeer moeilijk weg. Ook, worden inheemse planten door de duizendknoop zijn sterke groeikracht verdrongen. Hierdoor gaat de biodiversiteit van Nederland achteruit. Bovendien, kunnen de sterke wortels en stengels schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. De stabiliteit van dijken en taluds langs waterwegen kan ook verminderd worden doordat wortels in de bovenste bodemlaag ontbreken en grasvegetatie (die voor het vasthouden van de grond) weggeconcurreerd wordt. 

Verspreiding duizendknoop

De verspreiding van de plant vindt voornamelijk plaats via:

  • grond met wortelstokken;
  • onzorgvuldig maaien waardoor stengels op de grond blijven liggen;
  • dumpen van tuinafval.

Soorten duizendknoop

Er zijn verschillende soorten van de Aziatische Duizendknoop:

  • Japanse Duizendknoop;
  • Sachalinse Duizensknoop;
  • Boheemse Duizendknoop.

Van deze soorten is de Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) de meest hardnekkige. 

Onderzoek en advies

IDDS beschikt over de kennis en expertise om onderzoek en advies te leveren met betrekking tot de duizendknoop. Dit betekent dat we onderzoek naar de duizendknoop mee kunnen nemen in onze bodemonderzoeken. We stellen vast of u te maken heeft met de invasieve exotische plant. In het geval dat dit zo is, adviseren we u over maatregelen en sanering. 

Wilt u hierover mee informatie? Neem dan contact met ons op via info@idds.nl of vul onderstaand contact formulier op, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.