Integrale expertise bij ruimtelijke ontwikkeling,’ het is de lijfspreuk van IDDS. We benoemen bij IDDS voortdurend dat we door integraal te werken efficiënter werk leveren. Maar hoe ziet die integrale dienstverlening er in de praktijk uit?

Om inzichtelijk te maken hoe praktisch het kan zijn om onderzoeken gedurende een ruimtelijke ontwikkeling te combineren, hebben we dit laten visualiseren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ‘praatplaat’ die hieronder staat. In dit artikel nemen we de praatplaat met u door en maken we voor u inzichtelijk waar de voordelen van integrale expertise liggen.

Locatiescan

De locatiescan vormt een eerste stap voor integrale dienstverlening. Tegelijkertijd is de locatiescan meteen een van de diensten die de efficiëntie van integrale dienstverlening illustreert. Wanneer u als opdrachtgever bijvoorbeeld een locatie wilt (her)ontwikkelen, biedt IDDS de mogelijkheid de gehele locatie vanuit alle binnen de organisatie aanwezige expertises te scannen. Met de locatiescan brengen we voor u de relevante zaken in beeld. Denk hierbij aan zaken als bodemverontreiniging, archeologie, politieke- en maatschappelijke factoren, bijzondere nutsvoorzieningen, beleidsmatige- en ruimtelijke aspecten, etc. U heeft zo in één keer volledig inzicht in de kansen en risico’s van uw project.

Sloopprojecten

Sloopprojecten zijn uitermate geschikt voor een integrale aanpak. Terwijl IDDS inventariseert of er in het te slopen gebouw asbest aanwezig is, denkt de circulair sloopmanager van IDDS met u mee over een nieuwe en duurzame bestemming voor sloopmateriaal. Tegelijkertijd onderzoekt de ecoloog van IDDS of er in het te slopen gebouw vleermuizen aanwezig zijn. U heeft één aanspreekpunt. Bovendien schakelt u slechts één partij in maar beheerst u daarmee alle risico’s die bij een sloopproject kunnen komen kijken.

Werkzaamheden rond een projectgebied

In een projectgebied maakt IDDS het mogelijk verschillende onderzoeken en werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) gecombineerd uit te voeren. Terwijl de gecertificeerde duiker van IDDS in een stadsgracht opsporingsonderzoek naar explosieven uit WOII verricht, onderzoekt de ecoloog van IDDS flora en fauna vanaf de kade. Verder op het droge werken archeologen, milieukundigen en civiel technici van IDDS samen om de volledige bodem in kaart te brengen. U weet hierdoor waar oorlogs- of archeologische restanten, oude tanks, afvoerleidingen, putten, nutsleidingen, etc. zich bevinden. Terwijl dit alles gebeurt houdt de projectleider van IDDS de planning nauwlettend in de gaten. Ook heeft de projectleider contact met u om de voortgang te bespreken.

Tegelijkertijd houdt onze omgevingsmanager contact met alle betrokken partijen, denk aan omwonenden, NUTS-partijen en de diverse bevoegde gezagen, Omgevingsdienst, gemeente, etc. Alles om de onderzoeken en realisatie van uw project zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Integrale expertise en dienstverlening in huis hebben zorgt dat IDDS haar diensten praktischer en efficiënter kan verlenen. Voorafgaand aan een ontwikkeling biedt integrale expertise de mogelijkheid om alle kansen en risico’s inzichtelijk te krijgen. In een latere fase heeft u één partij en één aanspreekpunt voor de ingewikkelde veelvoud aan werkzaamheden en onderzoeken die bij een ontwikkeling komen kijken. Dát is concreet wat integrale expertise bij ruimtelijke ontwikkeling in de praktijk betekent. 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.