Bodemonderzoek met innovatieve onderzoekstechniek uit België – EnISSA-methode

idds-enissa-03Veel methoden voor bodemonderzoek zijn gangbaar, denk daarbij aan handboringen met de Edelmanboor en mechanische boortechnieken. Voor de meeste locaties zijn die boortechnieken met de bijbehorende monstername, gevolgd door analyse in een laboratorium afdoende voor het gewenste resultaat. Bijvoorbeeld door ons inzicht te geven in hoe een verontreiniging in de bodem aanwezig is.

Echter in specifieke gevallen proberen wij nieuwe methodieken uit om openstaande onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Daarmee kunnen we onze opdrachtgever zo goed en efficiënt mogelijk helpen om zijn (bouw)plannen te realiseren. Immers door een beter beeld van de verspreidingspotentie en bijvoorbeeld risico’s op uitdamping van nare verontreinigingen, kunnen wij de plannen voor verwijdering doelmatiger ontwerpen en inrichten, sneller goedkeuring verkrijgen van het bevoegd gezag, omwonenden en andere actoren in een project. En dat alles met als doel het beperken van onverwachte uitvoeringsrisico’s qua veiligheid, vertraging en bijkomende onverwachte kosten.

Onlangs hebben wij voor een onderzoekslocatie in het krappe centrum van een stad samenwerking gezocht met onze zuiderburen. De verontreiniging met oplosmiddelen op de locatie heeft de eigenschap om zich een weg naar beneden te banen, diep de bodem in. En dat hebben wij met deze techniek nader in beeld gebracht.

idds-enissa-01Eerst wordt voorgeboord met de hand tot een paar meter onder het maaiveld, daarna wordt met een speciale meetconus die in de bodem wordt weggedrukt volcontinu gemeten waar en in welke mate de verontreiniging zich bevindt. Daardoor zijn eventuele ophopingen van de verontreiniging op ondoorlatende bodemlagen ook meteen goed zichtbaar.

idds-enissa-02De gasmetingen vinden op locatie plaats en zijn daardoor direct inzichtelijk op de laptop in de onderzoeksbus en al op hoofdlijnen te beoordelen.

Later wordt per gemeten verontreiniging een gedetailleerde plot gemaakt en worden de eerste conclusies getrokken uit de metingen, bijvoorbeeld in de zin van verspreiding en de mate van afbraak van bepaalde stoffen in de bodem.

We zijn zeer te spreken over de snelheid en het detail van deze methode en zullen deze methode vaker gaan inzetten op locaties waar onze opdrachtgever belang hecht aan die onderzoekseigenschappen.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.