IDDS VeldXpert

IDDS VeldXpert is de veldwerktak binnen IDDS én van vele markten thuis. Wij kunnen voor u veldwerk verrichten voor een scala aan onderzoeken, waarvan milieutechniek en archeologie enkele voorbeelden zijn. Door de korte communicatielijnen binnen IDDS zijn wij in staat om onze opdrachtgevers op zeer korte termijn te bedienen.

Expertises IDDS VeldXpert

De opdrachtgever staat bij ons centraal. Daarom streven wij er naar om voor elke opdrachtgever maatwerk te leveren voor een concurrerende prijs. Proactief meedenken, hoge kwaliteit van werk en snelle uitvoering van de opdracht zijn voor ons vanzelfsprekende kernwaarden. Dat is de meerwaarde van IDDS VeldXpert!

U kunt de volgende werkzaamheden moeiteloos bij IDDS VeldXpert onderbrengen:

Veldwerk voor:

Overige expertises in het veld:

Door de goede contacten die IDDS heeft met verschillende gerenommeerde bedrijven zijn wij ook in staat om de volgende werkzaamheden aan te bieden:

  • Machinale boringen
  • XRF metingen
  • Milieukundige begeleiding
  • Bodemsanering (insitu en exsitu)

Kwaliteit

Binnen een onderzoek heeft de veldwerk component een enorme invloed op de gerapporteerde onderzoeks-conclusie. Immers als het veldwerk aan het begin van de onderzoeks-keten goed wordt uitgevoerd, legt dit een solide basis voor goede analyses en een sluitende conclusie in de onderzoekrapportage. De rapportage die u als opdrachtgever van VeldXpert ontvangt, levert u in veel gevallen aan uw eigen opdrachtgevers. Vanuit dit gegeven dient de rapportage van uitstekende kwaliteit te zijn. Voor VeldXpert is een uitstekende kwaliteit van geleverde diensten daarom even belangrijk als vanzelfsprekend. Kwaliteit vertaalt zich niet alleen in nauwkeurigheid, maar ook in snelheid, veiligheid en service. Om deze kwaliteit leveren heeft VeldXpert een uitgebreid kwaliteitssysteem en werkt VeldXpert met breed en toereikend gecertificeerd personeel.

Voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek beschikt VeldXpert daartoe over de volgende certificeringen toegekend door haar gerenommeerde certificerende instelling KIWA:

BRL SIKB 1000-P1001

Monsterneming grond voor partijkeuringen

BRL SIKB 2000-P2001

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

BRL SIKB 2000-P2002

Het nemen van grondwatermonsters

BRL SIKB 2000-P2003

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

BRL SIKB 2000-P2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Daarnaast beschikt VeldXpert over de volgende certificeringen:

ISO 9001:2015

Dit certificaat laat zien dat VeldXpert als onderdeel van IDDS bv over een uitstekend kwaliteitsmanagementsysteem beschikt.

VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers geeft aan dat wij voldoen aan de desbetreffende geldende wet- en regelgeving.

CO2 prestatie certificaat

Met dit certificaat borgen we onze inspanningen om de CO2 prestaties van VeldXpert als onderdeel van IDDS bv te verbeteren.

Privacy Policy

Hier vindt u onze algemene IDDS privacy policy.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze ondersteuning bij veldwerk op het gebied van explosieven? Neem dan via het contactformulier vrijblijvend contact met ons op!