Foto: voorbeeld van zonnepanelen die worden bevestigd op drijvende HDPE kunststofdelen

Heeft u afgelopen zondag 23 september ook Tegenlicht gezien (Voorbij de groene horizon)? Weliswaar op een iets andere schaal dan in Guqiaozhen [te zien vanaf 22:21in de aflevering], maar vanuit Ruimte en Ontwikkeling is IDDS ook betrokken bij de ontwikkeling van een heuse ‘zonnevijver’; een veld zonnepanelen in een waterpartij in Boskoop. Een staaltje duurzame ontwikkeling en niet alleen in de zin van energieopwekking…

Gebrek aan waterberging in Boskoop

Boskoop staat bekend om de vele boomkwekerijen, die goed gedijen op de dikke veenbodem. Van oudsher is de cultuurtechniek van de gronden gericht op deze boomkwekerijen. In tegenstelling tot veel andere veengebieden in ons Groene Hart is hier nooit op grote schaal veen gewonnen. Kenmerkende voorbeelden daarvan bevinden zich meer noordoostelijk: de Nieuwkoopse en de in Utrecht gelegen Vinkeveense plassen zijn door turfwinning/veenafgraving ontstaan. De typische verkaveling van veensloten die ten zuiden van Vinkeveen in de Ronde Venen zo herkenbaar is, zien we terug in Boskoop. Dat heeft alles te maken met het voorkomen van inklinking van de veenlagen en het voorzien in de water aan- en afvoer van de boomkwekerijen.

Toename wateroverlast door klimaatverandering

Ondanks dat Boskoop dus niet zo ver onder zeeniveau ligt als bijvoorbeeld de polders bij Nieuwkoop, Ronde Venen of Zoetermeer, speelt voldoende ruimte voor waterberging ook hier een belangrijke rol. Door extremere neerslagintensiteiten en hogere neerslaghoeveelheden als gevolg van klimaatverandering, neemt de kans op wateroverlast in ons land nu eenmaal toe. Maar óók de kans op watertekort zoals we de afgelopen droge maanden hebben kunnen merken. Het kunnen vasthouden van water (retentie) is niet voor niets één van de speerpunten van het Deltaprogramma 2015. En voor de zoetwatervoorziening van de boomkwekerijen in deze sierteeltregio cruciaal.

Zoektocht naar toekomstbestendig plan

Specifiek voor de planlocatie geldt dat de drooglegging gering is en het gebied kwetsbaar is voor peiloverschrijding. Vooral omdat het water in de directe omgeving van het plangebied een lange aanvoerweg naar het gemaal kent. Gecombineerd met het ontbreken van een opvolger van het huidige kweekbedrijf, is door de ontwikkelaar daarom gezocht naar een ander, toekomstbestendig ontwikkelperspectief.

Waterberging in combinatie met energiewinning: van sierteelt naar zonneteelt

Dat perspectief is gevonden in de vorm van duurzame energieopwekking met behulp van zonnepanelen. Deze kunnen echter niet zomaar op de slappe veengrond gerealiseerd worden. Maar wacht, was er niet een behoefte aan extra waterberging in het gebied? Zo werd bij de ontwikkelende partij het idee van een zonnevijver geboren: functioneel en toekomstgericht dubbelgebruik. Via Gebiedsmanagers klopte hij vervolgens bij IDDS aan voor de begeleiding van deze ruimtelijke ontwikkeling.

Zonnevijver

Voorbeeld: soortgelijke zonnepanelen worden met behulp van een aluminium rails bevestigd op de drijvende HDPE kunststofdelen

IDDS draagt bij aan verduurzaming van gebieden

De zonnevijver in Boskoop levert een bijdrage aan de klimaatopgave en de energieopgave: een duurzame dubbelslag. Daar dragen we graag ons steentje aan bij met planologisch, milieutechnisch en ruimtelijk advies! Heeft u vragen over locatie- of projectontwikkeling? Neem dan contact op met onze collega Jan Breukelman 06-4570 1745. Zij helpen u graag verder.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.