Debuut van IDDS Explosieven op de VEO bommenkaart: alle projecten staan online! De bommenkaart is een initiatief van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) en geeft inzicht in locaties waar reeds vooronderzoek of opsporingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Is er al onderzoek uitgevoerd? Dan krijgt u informatie over de opdrachtgever en het type onderzoek. Zo kan effectief worden bekeken welke type onderzoek verder benodigd is.

Voor elk vooronderzoek of opsporing naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog staan nu ook de onderzoekslocaties van IDDS online op de kaart geprojecteerd.

Bekijk een overzicht van de projecten van IDDS Explosieven

Opsporing en onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE)

Wanneer opsporing moet plaatsvinden voorziet IDDS Explosieven in een efficiënte opsporingsmethodiek. Een eigen team van deskundigen voert detectie- en eventuele benaderingswerkzaamheden voor u uit (onder eigen certificaat WSCS-OCE deelgebied A+B). Het doel is de vrijgave van uw projectlocatie ten aanzien van CE om geplande werkzaamheden veilig uit te voeren. Hierbij maken wij gebruik van diverse moderne digitale meettechnieken.

Als volwaardig opsporingsbedrijf met deelgebied A en B zijn wij uw partner voor onderzoek naar Conventionele Explosieven. 

De explosieven deskundigen van IDDS helpen u bij:

  • Onafhankelijk advies op het gebied van Conventionele Explosieven
  • Advies en toezicht tijdens de realisatiefase, uitvoeringsfase en de oplevering
  • Optreden als onpartijdig en onafhankelijk intermediair tussen opdrachtgever en een civieltechnisch opsporingsbedrijf
  • Toetsen vooronderzoeken (probleemanalyses en probleeminventarisaties), projectplannen,
    detectierapportages en Proces verbaal van opleveringen aan de vigerende regelgevingen
  • Uitvoeren van Projectgebonden Risico Analyses bij opsporingsonderzoek
  • Adviseren en beoordelen van opsporingsonderzoek tijdens aanbestedingen
  • Onafhankelijk toezicht houden bij explosieven onderzoek
  • Toetsen van de oplevering van onderzoeklocaties

Meer weten over IDDS Explosieven?

Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op uw projectlocatie.

 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.