De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn ontwikkeld om voor iedereen op aarde een betere en meer duurzame toekomst te verwezenlijken. De doelen richten zich op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, waaronder het bestrijden van armoede, ongelijkheid, onrecht, klimaatverandering en milieueffecten. In totaal omvatten de SDG’s 17 doelen die met elkaar samenhangen, maar ook zo ingestoken zijn dat ze ruimte laten voor de verschillen in omstandigheden en prioriteiten die momenteel gelden tussen verschillende landen.

Model duurzaamheidsimpact

Ondanks dat het met de SDG’s een wereldwijd plan betreft, benadrukken de doelen de cruciale rol die bedrijven, lokale overheden en burgers spelen bij het bereiken van de doelen. IDDS bouwt met haar diensten mee aan de leefomgeving van vandaag en morgen. Vanuit deze positie zijn we ons zeer bewust van de impact die we voor een duurzame en betere leefomgeving kunnen maken. We dragen verantwoordelijkheid voor en investeren in duurzame projecten en initiatieven. Bekijk hier het gelanceerde waardecreatiemodel waarin staat wat we bij IDDS concreet doen om duurzaamheidsimpact te maken. Vanuit dit waardecreatiemodel hebben we bepaald welke Sustainable Development Goals voor ons als IDDS relevant zijn en waar we ons op richten

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.