In Rijnsburg worden in opdracht van Dunavie 24 woningen en 9 garages gesloopt. Op deze locatie komen er 45 nieuwbouw woningen voor in de plaats (fase 1). Een mooi herontwikkelingsproject waarbij IDDS de opdrachtgever integraal en volledig ontzorgt.

Multidisciplinaire expertise en projectmanagement door IDDS

De kracht van IDDS is het samenspel van specialistische kennis onder de grond, met civieltechnische, bouwkundige en planologische kennis bovengronds. Gezamenlijk werken we integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling. Zo ook op dit project: 

  • Door IDDS Archeologie is het gebied archeologisch onderzocht;
  • IDDS Milieu ontdekte tijdens het bodemonderzoek een vervuilde plek. Hiervoor is een saneringsplan opgesteld en wordt de sanering milieukundig begeleid.
  • Door IDDS Bouw- en Sloopmanagement is het asbest geïnventariseerd, het sloopbestek opgesteld, de aanbesteding verzorgd en wordt er toezicht gehouden op de asbestsanering en de sloopwerkzaamheden. Daarnaast is een omgevingsmonitoringsplan opgesteld. Hierop volgend zijn bouwkundige nulmetingen verricht en worden trillingsmetingen uitgevoerd conform de SBR richtlijn A.
  • Door IDDS Infra is de totale civieltechnische engineering en het projectmanagement verzorgd, bestaande uit diverse berekeningen t.b.v. de nieuwe riolering en openbare verlichting, het verzorgen van het NUTS ontwerp, het uitwerken van het benodigde tekenwerk, het opstellen van een RAW bestek en het verzorge  van de aanbesteding. Ook tijdens deze uitvoering houden wij het toezicht.

Project Dunavie in Rijnsburg

Doordat IDDS al deze werkzaamheden in eigen beheer uitvoert, zijn de werkzaamheden optimaal op elkaar afgestemd. Dit scheelt de opdrachtgever tijd en zorgen én het draagt bij aan een succesvol project.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.